23 juni: studiedag Fouten bij restaureren in De Walburgis, Arnhem

Datum: vrijdag 23 juni 2017
Tijd: 23/06/2017 10:00 - 6/23/17 18:00
Locatie:

De Walburgis
Walburgisplein 1
Arnhem

Tijdens de studiedag Fouten bij restaureren; Wat kunnen we ervan leren? besteden experts aandacht aan restauraties uit de afgelopen eeuw die, volgens huidige inzichten, in technische zin ‘fout’ zijn uitgevoerd. Ook zijn soms toenmalige ‘moderne’ of ‘nieuwe’ materialen toegepast die wel goed leken, maar uiteindelijk verkeerde eigenschappen bleken te hebben.
Het gaat dus niet om reconstructies die we achteraf gezien in twijfel kunnen trekken of om fouten bij het ontwerp van inmiddels historische gebouwen. De focus ligt op fouten bij constructief herstel en (grootschalig) onderhoud.

De door de KNOB en de Nederlandse Vereniging van Monumentenzorgers (NVMz) georganiseerde studiedag vindt op vrijdag 23 juni 2017 in de St. Walburgiskerk in Arnhem plaats.
U kunt zich t/m 15 juni 2017 inschrijven  voor de studiedag Fouten bij restaureren.

Fouten bij restaureren; wat kunnen we ervan leren?
Hoe kunnen we nu leren van de fouten uit het verleden? Hoe is het stelsel (de keten) voor instandhouding van monumenten tegenwoordig ingericht om in de toekomst goede keuzes te maken – en verkeerde keuzes zoveel mogelijk te voorkomen?
In dat stelsel spelen restauratiearchitecten, aannemers, de overheid en uiteraard de opdrachtgevers een cruciale rol. Onderwijs op diverse niveaus, onderzoek en ontwikkeling van kennis over toepassing van materialen en constructies, en het delen van kennis en de resultaten van onderzoek zijn voor de dagelijkse praktijk van groot belang. De deskundigheid van de verschillende betrokken partijen en de organisatie van de restauratieopdracht leiden uiteindelijk tot de mate van kwaliteit van de uitvoering ‘op de steiger’.
Het perspectief van de verschillende partijen komt op deze studiedag aan bod.


Conceptprogramma studiedag Fouten bij restaureren
Hieronder treft u een overzicht van de bij deze studiedag betrokken sprekers. Op www.knob.nl vindt u binnenkort het uitgebreide programma met een toelichting op de inhoudelijke bijdragen van de sprekers.

09.30 uur       Inloop met koffie en thee

10.00 uur       Start ochtendprogramma

  • Inleiding door Henri Lenferink, voorzitter KNOB
  • Martin van Bleek, NVMz
  • Michiel van Hunen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Stefanie Weser, TAK architecten / Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR)
  • Josepha Kempl, Nebest Adviesgroep

12.30 uur       Lunchpauze

13.30 uur       Start middagprogramma

  • John van den Heuvel, Steenhouwerij Maarssen
  • Boudewijn de Bont, aannemingsbedrijf Nico de Bont
  • Jeroen Kautz en Pieter Polman, gemeente Arnhem
  • Bezoek aan de Eusebiuskerk/toren

16.30 – circa 18.00 uur
Afsluitende borrel in De Walburgis

Voorafgaand aan de studiedag (9.30 – 10.00 uur) houden de KNOB en de NVMz elk hun Algemene Ledenvergadering 2017 waarvoor de leden een separate uitnodiging ontvangen. 


Deelname
€ 60      KNOB-leden
€ 75      Niet-leden
€ 35      KNOB-studentleden
€ 45      Niet-leden studenten

Wilt u graag lid van de KNOB worden? Maakt u dan nu gebruik van onze actie: voor € 85 ontvangt u het KNOB-lidmaatschap voor 2017 én gratis toegang tot de studiedag Fouten bij restaureren op 23 juni a.s. in Arnhem.

U kunt zich t/m 15 juni 2017 inschrijven  voor de studiedag Fouten bij restaureren.

Geplaatst op