Vrijdag 19 juni 2015 Algemene Ledenvergadering

Datum: vrijdag 19 juni 2015
Tijd: 26/05/2016 17:00 - 5/26/16 18:00
Locatie:

Streekarchief Leiden
Boisotkade 2A
2311 PZ Leiden

Update: Dit evenement heeft al plaatsgevonden. Het verslag volgt. 

 

Op vrijdag 19 juni 2015 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Het bestuur legt tijdens de vergadering (financieel) verantwoording af over het voorgaande jaar en bespreekt wijzigingen in het bestuur. Tevens blikt het bestuur vooruit door de voorgenomen koers en activiteiten toe te lichten. Belangrijk punt daarbij is de voorgenomen contributie-aanpassing vanaf 2016.

Agenda

 • Opening
 • Notulen Algemene Ledenvergadering 2014*
 • Toelichting jaarverslag 2014*
 • Financiën
  •   toelichting jaarrekening 2014 en begroting 2015*
  • beoordeling jaarstukken door de kascommissie
  • benoeming nieuwe leden kascommissie
  • vernieuwing contributietarieven 2016*
 • Bestuurssamenstelling
  • voordracht de heer Van der Hoeven*
  • aftreden de heer Medema
  • voordracht de heer Westerman*
  • roulatie studentbestuursleden*
 • Toekomst KNOB
  • voorgenomen koers en activiteiten
 • Bulletin KNOB
 • Nieuwe website
 • Rondvraag
 • Sluiting

Downloads

Geplaatst op