Studiedag ‘Omgevingswet en ruimtelijk erfgoed’

Datum: vrijdag 08 juni 2018
Tijd: 08/06/2018 9:30 - 6/8/18 17:30
Locatie:

Utrecht (nadere locatie volgt)

Reserveer alvast in uw agenda: op vrijdag 8 juni 2018 organiseert de KNOB de studiedag Omgevingswet en ruimtelijk erfgoed. Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor erfgoedorganisaties in de praktijk?

In januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de doelen is dat Ruimtelijke Ordening en Cultuurhistorie beter geïntegreerd worden en zowel de ruimtelijke kwaliteit van cultureel erfgoed als de fysieke leefomgeving in één wet (loket) gewaarborgd  zijn. De omgang met cultureel erfgoed in onze leefomgeving wordt straks geregeld in de Omgevingswet en (gemeentelijke) omgevingsvisies.
Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor erfgoedorganisaties in de praktijk? Hoe bereiden overheden, stichtingen en belangenorganisaties zich voor op de komst van deze wet? Hebben alle partijen voldoende kennis en financiële mogelijkheden om de veranderopgave zo in te richten dat het belang van erfgoed en cultuurhistorie goed in het beleid en de handhaving wordt gewaarborgd?

Met het oog op de positie van erfgoed en cultuurhistorie in de Omgevingswet organiseert de KNOB op 8 juni a.s. in Utrecht de studiedag Omgevingswet en ruimtelijk erfgoed waarbij de implementatie van erfgoed in de Omgevingswet onder de kritisch-wetenschappelijke loep wordt gelegd.

Praktische informatie
De studiedag vindt plaats op vrijdag 8 juni a.s. van 09.30 tot 17.30 uur in Utrecht. De exacte locatie en entreeprijs worden binnenkort bekend gemaakt.
Voor KNOB-leden en studenten (< 30 jaar) zal een kortingstarief gelden. De entreeprijs is inclusief lunch en borrel.

Het volledige programma en uitgebreide informatie over de studiedag vindt u binnenkort op deze website. Via onze nieuwsbrief en de social media houden we u verder op de hoogte.
Wilt u alvast een kaart reserveren? Stuurt u dan graag een mail met betref ‘Omgevingswet’ aan info@knob.nl, we sturen u vervolgens t.z.t. het programma en de aanmeld-link.

Geplaatst op