Vrijdag 13 maart 2015 Nederlandse architectuurgeschiedenis in internationaal perspectief

Datum: vrijdag 13 maart 2015
Tijd: 06/07/2015 13:00 - 7/6/15 17:00
Locatie:

Universiteit van Amsterdam, Oudemanhuispoort 4-6, Amsterdam

Update: Dit evenement heeft al plaatsgevonden. Een verslag van de studiedag is hier te lezen. 

 

 

 

 

Studiemiddag

Op 13 maart 2015 vindt de studiemiddag ‘Nederlandse architectuurgeschiedenis in internationaal perspectief’ plaats in Amsterdam. De middag is georganiseerd in samenwerking met Onderzoekschool Kunstgeschiedenis. Tevens vind de uitreiking van de tweejaarlijkse KNOB-stimuleringsprijs voor jong academisch talent plaats. 

Nederlandse architectuurgeschiedenis in internationaal perspectief

De internationalisering van de wetenschapsbeoefening neemt de afgelopen jaren een vlucht. Dit resulteert in Engelstalige opleidingen aan Nederlandse universiteiten en de noodzaak, op basis van (inter)nationale erkenningssystematiek, om onderzoeksresultaten in het Engels te presenteren. Deze trend zet zich ook door in het onderzoek naar de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Deze internationalisering heeft gevolgen voor de wetenschapsbeoefening, doordat onderzoekers zich in een internationaal veld gegaan en elkaars onderzoeksmethodes en onderwerpen beïnvloeden. Vanzelfsprekend opereert de Nederlandse architectuurgeschiedenis al langer in een internationaal veld en hebben buitenlandse onderzoekers invloed op het Nederlandse onderzoeksveld. Het thema wordt uitgewerkt in bijdragen van prof. dr. Lex Bosman, prof. dr. Caroline van Eck, dr. Merlijn Hurx en Rixt Woudstra MA.

Aanleiding voor het thema is de totstandkoming van een themanummer van het Bulletin KNOB , waarin de betekenis van de invloed van buitenlandsonderzoek op de Nederlandse architectuurgeschiedenis, maar ook om de invloed van Nederlands onderzoek op het buitenland wordt geduid en een bijdrage wordt geleverd aan de historiografie van het vakgebied. In het themanummer wordt ingegaan op de introductie van architectuurhistorische thema’s in Nederland door buitenlandse onderzoekers, op het gebruik en de betekenis van internationale handboeken en overzichtswerken (met name in de negentiende eeuw) en op de internationale contacten van  architectuurhistorici tot ca. 1950. De lezingen zijn complementair aan het themanummer.

 

Stimuleringsprijs

Studentpresentaties: KNOB Stimuleringsprijs voor nieuw onderzoekstalent

De Stimuleringsprijs werd in 2008 in het leven geroepen door aftredend KNOB voorzitter jhr. ir. D.H. Six. De heer Six bood het bestuur de zogenaamde ‘Six-penning’ aan. Voor deze onderscheiding komen nieuwe onderzoekers in aanmerking die een opmerkelijke wetenschappelijke scriptie of artikel hebben geschreven of een project hebben uitgevoerd in een van de wetenschapsgebieden die de KNOB behartigt. De jury bestaat uit mevrouw dr. M.T.A. van Thoor (voorzitter), mevrouw prof. dr. C.A. van Eck en de heer prof. dr. B.J.F. Colenbrander.

De jury ontving diverse voordrachten van diverse universiteiten, waaruit een nominatie zal volgen. De genomineerden zullen hun onderzoek presenteren.

De genomineerden zijn (in willekeurige volgorde):

– Maarten van Kesteren, Hollandsche Schouwburg. A Shoah memorial and museum in Mokum. (TU Delft)
– Rens de Hond, A Pyramidal Structure along the via Appia. Documentation and reconstruction. (Radboud Universiteit Nijmegen)
– Minke Walda, ‘Daar het amoveren van gebouwen in deze dagen zo algemeen is’; the management of decline and demolition in the Dutch towns of Hoorn and Enkhuizen: a historical perspective (1650-1850)./(Vrije Universiteit Amsterdam)
– Sieger Vreeling, De onsterfelijke aanbesteding. De zoektocht naar de beste prijs-kwaliteitverhouding in de bouwnijverheid van Nederland, 1870-1940. (Rijksuniversiteit Groningen)

 

 

Programma

 

13.00 uur              Inloop met koffie en thee

13.30 uur              Start programma Nederlandse architectuurgeschiedenis in internationaal perspectief

15.00 uur              Pauze

15.30 uur              Start programma Studentpresentaties:KNOB Stimuleringsprijs voor nieuw onderzoekstalent

17.00 uur              Uitreiking prijs

 

Geplaatst op