Over een halfjaar treedt er een nieuwe wet in werking voor musea, monumenten en de archeologie. In het laatste nummer van het tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, wordt vooruitgeblikt: ‘Wat zal deze Erfgoedwet veranderen voor de mensen die in deze sectoren werkzaam zijn?’ Henri Lenferink, burgemeester van Leiden en voorzitter van de KNOB, bespreekt de instandhoudingsplicht:

“De Bond ijvert al vanaf zijn oprichting in 1899 voor een onderhoudsplicht voor monumenten. In de Monumentenwet werd die echter bewust niet opgenomen. Er leefde in Nederland toch de angst dat daarmee het eigendomsrecht te veel geweld werd aangedaan. Dat standpunt had iets vreemds, aangezien op die manier wel het actief beschadigen of vernietigen van monumenten verboden was, maar niet het verwaarlozen ervan. Het gaat erom dat de eigenaar tijdig het onderhoud uitvoert gemeenten tegenaan liepen. Die discrepantie zagen rechters gelukkig ook. De laatste jaren schoven hun uitspraken geleidelijk in de richting van een onderhoudsplicht. (…) De Bond is erg blij met het bereiken van deze mijlpaal. De gemeenten kunnen volop aan de slag.”

Download het artikel hier (pdf)

Artikel RCE
Het tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is hier gratis online te lezen.

 

Geplaatst op