KNOB is op zoek naar nieuw academisch talent!
De KNOB Stimuleringsprijs is een tweejaarlijkse prijs die in 2010 in het leven is geroepen om nieuw academisch talent aan te moedigen. Voor de stimuleringsprijs komen pas afgestudeerde onderzoekers in aanmerking die een opmerkelijke wetenschappelijke masterscriptie hebben geschreven of een (ontwerp-) masterproject hebben uitgevoerd in een van de wetenschapsgebieden die de KNOB behartigt: architectuurgeschiedenis, monumentenzorg, middeleeuwse archeologie (voor zover betrekking hebbend op verdwenen bouwwerken), stedenbouwgeschiedenis, historisch landschap en de restauratiegeschiedenis en -praktijk.
Aan de prijs is een zilveren penning, een oorkonde, een jaar lidmaatschap van de KNOB, en een geldbedrag van 500 euro verbonden. De prijswinnaar wordt uitgenodigd om een artikel in het Bulletin KNOB te publiceren. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt tijdens een door de KNOB georganiseerde studiedag.

Voordrachten voor 31 december 2016 indienen
Voor de KNOB Stimuleringsprijs 2016 komen afstudeerprojecten in aanmerking uit kalenderjaren 2015 en 2016. Voordrachten dienen voor 31 december 2016 bij het secretariaat binnen te zijn. In het begin van 2017 buigt de jury zich over de aanmeldingen en maakt in de eerste maanden van 2017 de genomineerden bekend. Zij worden uitgenodigd hun onderzoek te presenteren tijdens de uitreiking (voorjaar 2017). Tijdens de uitreiking maakt de jury de prijswinnaar bekend.

Zie het Reglement KNOB Stimuleringsprijs 2016 voor criteria, procedure voordracht en de samenstelling van de jury.

Geplaatst op