Studiedag ruimtelijk erfgoed en de Omgevingswet

Dordrecht Foto: Joop van Houdt, Rijkswaterstaat via wikimedia     In januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de doelen is dat Ruimtelijke Ordening en Cultuurhistorie beter geïntegreerd worden en zowel de ruimtelijke kwaliteit van cultureel erfgoed als de fysieke leefomgeving in één wet (loket) gewaarborgd  zijn. De omgang met cultureel erfgoed in onze... »

Inschrijven studiedag ‘De toekomst van het Rietveld Schröderhuis’

U kunt zich tot en met 1 december inschrijven voor de studiedag ‘De toekomst van het Rietveld Schröderhuis’. Dit kan via de online ticketpagina of door een e-mail te sturen aan info@knob.nl. Deelname is gratis voor leden van de KNOB. Het Rietveld Schröderhuis is in 1924 ontworpen door Gerrit Th. Rietveld (1888-1964) in opdracht van mevrouw... »

3 november 2017: ‘Revolutie in de monumentenzorg?’

Op 3 november 2017 organiseert de KNOB i.s.m. de Universiteit Leiden en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de studiedag Revolutie in de monumentenzorg? De actualiteit van 100 jaar Grondbeginselen (locatie: Universiteit Leiden). Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond grondbeginselen formuleerde voor de omgang met waardevolle historische gebouwen. In... »

Vacature TU Delft: Professor of Heritage & Technology (Part-time)

The Professor of the Chair of Heritage and Technology (H&T) will focus primarily on the analysis, diagnosis, technical (re)design of, and interventions in existing buildings and structures. Its domain will be the consolidation, conservation, maintenance and revitalisation of existing structures, incorporating knowledge of building history and the built heritage, material sciences, structural mechanics and building physics.... »

Terugblik studiedag Fouten bij restaureren en wat kunnen we ervan leren?

Ruim 80 geïnteresseerden kwamen op een zonnige vrijdag 23 juni jl. bijeen in de Walburgiskerk te Arnhem, om te discussiëren over fouten bij restaureren en hoe ervan te leren. De KNOB en de Nederlandse Vereniging van Monumentenzorgers (NVMz) organiseerden deze studiedag gezamenlijk. De voorzitter van de KNOB, Henri Lenferink, benadrukte dat op deze dag technische fouten centraal staan... »

Ideeënontwikkeling virtual reality en ruimtelijk erfgoed

Ideeënontwikkeling virtual reality en ruimtelijk erfgoed Digitale geesteswetenschappen is een nieuw en uitdagend terrein dat kansen biedt voor de beleving van en het onderzoek naar ruimtelijk erfgoed. Op 21 juni jl. organiseerden de KNOB (Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond), 4TU.BOUW en CLICK NL workshops en een seminar als eerste stap naar een roadmap voor virtual en augmented... »