3 november 2017: 'Revolutie in de monumentenzorg?'

Op 3 november 2017 organiseerde de KNOB i.s.m. de Universiteit Leiden en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de studiedag Revolutie in de monumentenzorg? De actualiteit van 100 jaar Grondbeginselen (locatie: Universiteit Leiden).

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond grondbeginselen formuleerde voor de omgang met waardevolle historische gebouwen. In een tijd waarin er nog geen wetgeving was voor monumenten en geen Rijksbureau voor de Monumentenzorg (de voorganger van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) formuleerden vooraanstaande leden van de bond een aantal Grondbeginselen en voorschriften voor het behoud, de herstelling en de uitbreiding van oude bouwwerken. Alle 31 Grondbeginselen werden in 1917, met een inleiding van Jan Kalf, gepubliceerd in Leiden. De studiedag op 3 november ging over de context waarin de Grondbeginselen tot stand kwamen en de manier waarop wij vandaag de dag met historische gebouwen omgaan. De studiedag markeerde de pensionering van prof.dr. Marieke Kuipers (TU-Delft en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) die decennialang actief is geweest op het gebied van de monumentenzorg, herbestemming en restauratie-ethiek. Meer lezen

23 juni 2017: 'Fouten bij restaureren'

Ruim 80 geïnteresseerden kwamen op een zonnige vrijdag 23 juni jl. bijeen in de Walburgiskerk te Arnhem, om te discussiëren over fouten bij restaureren en hoe ervan te leren. De KNOB en de Nederlandse Vereniging van Monumentenzorgers (NVMz) organiseerden deze studiedag gezamenlijk. De voorzitter van de KNOB, Henri Lenferink, benadrukte dat op deze dag technische fouten centraal staan en niet reconstructies die we achteraf gezien in twijfel kunnen trekken, of fouten bij het ontwerp van inmiddels historische gebouwen. De keten in het proces van restauraties werd op deze studiedag onder de loep genomen en daarbij de rol van de restauratiearchitecten, aannemers, overheid, onderwijs en de opdrachtgevers. Meer lezen

21 juni 2017: 'City of Realities'

Digitale geesteswetenschappen is een nieuw en uitdagend terrein dat kansen biedt voor de beleving van en het onderzoek naar ruimtelijk erfgoed. Op 21 juni jl. organiseerden de KNOB (Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond), 4TU.BOUW en CLICK NL workshops en een seminar als eerste stap naar een roadmap voor virtual en augmented reality in de historische gebouwde omgeving.
Interactieve workshops, experimenten met virtual reality technieken, lezingen en discussies wisselden elkaar af op deze langste dag van het jaar. Aan het einde van de dag hadden de deelnemers een aantal concepten ontwikkeld die laten zien dat virtual reality en ruimtelijk erfgoed elkaar versterken.  Meer lezen

 

19 mei 2017: 'Geheim erfgoed onthuld'

De KNOB, onderzoeksinstituut CLUE+ en de Vrije Universiteit Amsterdam (Masteropleiding Heritage Studies) nodigden geïnteresseerden  op 19 mei uit voor voor de studiedag Geheim erfgoed onthuld. Nieuwe perspectieven voor besloten plekken in het voormalige Officierscasino Soesterberg. Bijzondere sprekers vertelden op deze middag over strategieën om publiek toegang te verlenen tot erfgoed ensembles (gebouwen zelf én hun historie) die van oudsher afgesloten waren zoals voormalige kazernes, bedrijventerreinen en vliegvelden.
Met onder anderen Liesbeth Jansen (Linkeroever en projectdirecteur Marineterrein Amsterdam), Annette Bos (studeerde af met een bijzonder herbestemmingsplan voor het Haarlemse koepelgevangenis) en Gustaaf Boissevain (Stichting Militair Erfgoed). Meer lezen

2 december 2016: 'Krimp is van alle tijden'

Wat zijn de ruimtelijke effecten van economische terugval en bevolkingsafname? Hoe kunnen steden omgaan met krimp en daarbij hun eigen verleden en erfgoed en ontwerp inzetten? Deze thema’s stonden centraal tijdens het door de KNOB georganiseerde symposium Krimp in de stad op 2 december 2016.
Jonge architectuurhistorici presenteerden aan de ruim 40 geïnteresseerde deelnemers de resultaten van hun vernieuwende onderzoek naar de ruimtelijke gevolgen van krimp in Enkhuizen, Hoorn en de Zeeuwse steden. Na deze casestudies over de ontwikkelingen van de zestiende tot en met de negentiende eeuw ging krimpspecialist Frank van Dam van het Planbureau voor de Leefomgeving in op trends in krimp tijdens de twintigste en eenentwintigste eeuw. Tot slot schetste Pieter Jannink van MUST Stedebouw vanuit het perspectief van de ontwerper enige hoofdlijnen in de omgang met recente Nederlandse krimpgebieden. Meer lezen