Sinds 2012 gaven Henk Jansen (vicevoorzitter) en Pieter Baars (penningmeester) mede vorm aan het beleid van het bestuur van de KNOB. Na afloop van twee termijnen nemen beide heren nu afscheid van het bestuur. Henk en Pieter denken terug aan een hele fijne tijd. Het bestuur dankt hen voor hun inzet, betrokkenheid en goed gezelschap in het bestuur.

 

 

 

 

 

Vanaf juli 2020 komen Patrick van der Klooster en Roelof Eleveld het bestuur van de KNOB versterken. Patrick van der Klooster geeft bij BPD, het voormalige Bouwfonds, leiding aan het team van stadsontwikkelaars. Eerder was hij directeur van het Architectuur Instituut Rotterdam (AIR). Patrick is opgeleid als historicus, hij studeerde economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.
Roelof EleveldĀ  is secretaris van het College van Bestuur bij de Hogeschool Inholland. Daarnaast is hij landelijk voorzitter van Stichting Hoormij/Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden. Tevens zet hij zich al vele jaren in voor het ontwikkelen van de debatcultuur in Nederland als debattrainer en jurylid bij debattoernooien.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 juni jl. hebben de leden ingestemd met de benoeming van beide heren tot bestuursleden. Van harte welkom!

Geplaatst op