Na elf jaar redacteurschap, waarvan negen jaar als hoofdredacteur, heeft Marie-Thérèse van Thoor in januari jl. de redactie van het Bulletin KNOB verlaten en de hoofdredactie aan Kees Somer overgedragen.

Onder de hoofdredactie van Marie-Thérèse van Thoor is het Bulletin verregaand geprofessionaliseerd en als belangrijk academisch tijdschrift erkend. Het Bulletin is double-blind peer reviewed, opgenomen in de wetenschappelijke databases Scopus en Emerging Sources Citation Index en verschijnt sinds 2019 ook in het Engels, online.
In het verleden richtte het Bulletin zich met name op bouwhistorie en architectuurgeschiedenis, tegenwoordig ligt de focus op het brede veld van het ruimtelijk erfgoed. Ook de periode na 1900 is meer voor het voetlicht gebracht, aansluitend bij het onderzoeksgebied van Marie-Thérèse van Thoor: de geschiedenis van moderne architectuur, erfgoedzorg – en theorie. Het Bulletin profiteerde hiervan met onder andere artikelen over de restauraties van het Rietveld Schröderhuis.
Marie-Thérèse kijkt met voldoening terug op haar hoofdredacteurschap, een periode waarin zij ‘met een fantastische redactie heeft mogen werken aan een van de leukste bladen in ons vakgebied’.

Vanaf nummer 1 van 2020 is Kees Somer hoofdredacteur van Bulletin KNOB. Als architectuurhistoricus bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doet hij onderzoek naar jongere bouwkunst. Kees verheugt zich erop voort te bouwen op het mooie werk dat Marie-Thérèse en de redactie hebben verricht en zich in te zetten voor een verdere verbreding van onderwerpskeuze en lezerspubliek van het Bulletin.

Het bestuur en de redactie van de KNOB danken Marie-Thérèse van Thoor voor haar inzet voor het Bulletin KNOB en verwelkomen Kees Somer als nieuwe hoofdredacteur.
Ter gelegenheid van het afscheid van Marie-Thérèse van Thoor organiseert de KNOB in het najaar van 2020 een symposium over het thema Authenticiteit. Nadere informatie hierover volgt op www.knob.nl.

Geplaatst op