Over het tijdschrift

Sinds 1899 geeft de KNOB het Bulletin KNOB uit. Het Bulletin KNOB heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een wetenschappelijk tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt en wordt in binnen- en buitenland erkend als belangrijke kennisbron op het terrein van het cultureel erfgoed. Het wetenschappelijke tijdschrift is peer-reviewed en geïndexeerd door Scopus en de Emerging Sources Citation Index.

Het Bulletin is daarmee hét tijdschrift om artikelen te publiceren die op wetenschappelijk niveau de kennis op het terrein van archeologie, architectuur- en bouwgeschiedenis, stedenbouwgeschiedenis, cultuurlandschap en monumenten vergroten en verdiepen. De onafhankelijke redactie is verantwoordelijk voor het handhaven van dat wetenschappelijke niveau.


Samenstelling redactie 2019

Hoofdredactie
Dr. Marie-Thérèse van Thoor (Technische Universiteit Delft)

Redactie
Dr. Jaap Evert Abrahamse (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Dr. Christian Bertram (Universiteit van Amsterdam)
Drs. Noor Mens (Technische Universiteit Eindhoven)
Dr.ing. Steffen Nijhuis (Technische Universiteit Delft)
Dr. Freek Schmidt (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof.dr. Lara Schrijver (Universiteit Antwerpen, België)
Dr. Kees Somer (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Prof.dr. Gabri van Tussenbroek (Monumenten en Archeologie gemeente Amsterdam/Universiteit van Amsterdam)

Artikel inzenden

Het is mogelijk een artikelvoorstel in te dienen bij de redactie van het Bulletin KNOB.

Het Bulletin KNOB publiceert bij voorkeur vernieuwend wetenschappelijk onderzoek op het gebied van archeologie, architectuur- en bouwgeschiedenis, stedenbouwgeschiedenis, cultuurlandschap en monumenten, dat degelijk onderbouwd, aanschouwelijk geïllustreerd en niet eerder of elders gepubliceerd is.

Als richtlijn voor een definitief artikel geldt een maximum van 5.000 woorden, exclusief noten, met tien tot vijftien afbeeldingen.

Voordat u een artikel van deze lengte instuurt, ontvangt de redactie graag een eerste voorstel in de vorm van een beknopte synopsis volgens onderstaand format (hier tevens te downloaden als pdf).

‘Werktitel van het artikel’

1. Onderwerp
Wat is het onderwerp en wat is het wetenschappelijk belang hiervan? Welk hiaat vult het artikel in de bestaande kennis over het onderwerp en welke aanvulling is het op bestaande publicaties?

2. Vraagstelling
Wat is de probleemstelling?

3. Inhoud
Wat is – in het kort – de inhoud van het artikel? Welke onderzoeksmethodes worden gebruikt? Welke bronnen worden gebruikt? Wat is de reikwijdte (internationaal, nationaal, etc.)?

4. Uitwerking en structuur
Hoe wordt het artikel opgebouwd en gestructureerd?

5. Overige opmerkingen
Ruimte voor eventuele overige opmerkingen.

6. Voeg enkele (low res) afbeeldingen toe


Uitwerking artikel

Na goedkeuring van het voorstel, wordt de auteur door de redactie uitgenodigd een artikel a 5000 woorden te schrijven volgens de uitgebreide richtlijnen voor auteurs (pdf).

Het Bulletin KNOB is peer-reviewed. Dit betekent dat alle artikelen worden beoordeeld door twee anonieme deskundigen (reviewers). Reactie, opmerkingen, advies en commentaar worden aan de hoofdredacteur bekend gemaakt. De redactie beslist over de plaatsing van het artikel.

Digitaal archief

Om het gepubliceerde onderzoek beschikbaar te stellen voor onderzoekers en geïnteresseerden zijn alle nummers van het Bulletin KNOB, van het eerste nummer in 1899 tot het actuele nummer, te vinden in ons digitaal archief.

Het digitale archief en het Open Access-beschikbaar maken van het Bulletin KNOB is mogelijk gemaakt door de TU Delft.

Bezoek het digitale archief (opent in nieuw tabblad)

Als de auteur zijn/haar artikel, na publicatie in het Bulletin KNOB, integraal online wil plaatsen dient de auteur de betreffende DOI (Digital Object Identifier) van het digitale archief van Bulletin KNOB te gebruiken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adverteren

 

Het Bulletin KNOB biedt ruimte voor bedrijven en instellingen om advertenties te plaatsen. U kunt kiezen voor eenmalige plaatsing in een Bulletin of om in de hele jaargang een advertentie te plaatsen (vier nummers).

Het Bulletin verschijnt vier maal per jaar, wordt gedrukt in full colour en heeft een oplage van 800 exemplaren. Het publiek varieert van overheidsinstellingen op het gebied van monumentenzorg en archeologie en (universiteits)bibliotheken tot bouwbedrijven, onderzoekers, (restauratie)architecten en particuliere geïnteresseerden.

De voordelen van adverteren in het Bulletin KNOB

  • Aanwezigheid van uw bedrijfsnaam in een (inter)nationaal gereputeerd tijdschrift over de Nederlandse monumentenzorg en architectuurgeschiedenis;
  • Zichtbaarheid van uw bedrijf bij vakorganisaties en bij een in monumenten en monumentenzorg geïnteresseerd publiek;
  • Zichtbaarheid van de betrokkenheid van uw bedrijf bij een vooraanstaand platform en een netwerk voor kennisuitwisseling op het gebied van erfgoed en restauratie;
  • Een concurrerend tarief (zie bijgaand overzicht van advertentietarieven).

Voor prijzen en aanleverinstructies zie de Advertentietarieven 2018 Bulletin KNOB. Leden kunnen wij een korting aanbieden.

Vbadvertentie2
Voorbeeld van paginagrote advertentie in binnenwerk omslag