Over het tijdschrift

Sinds 1899 geeft de KNOB het Bulletin KNOB uit. Het Bulletin KNOB is een wetenschappelijk tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt en in binnen- en buitenland als belangrijke kennisbron op het terrein van het ruimtelijk erfgoed wordt erkend. Het tijdschrift is peer-reviewed en geïndexeerd door Scopus en de Emerging Sources Citation Index.

Het Bulletin is daarmee hét tijdschrift om artikelen te publiceren die op wetenschappelijk niveau de kennis op het terrein van architectuur- en bouwgeschiedenis, stedenbouwgeschiedenis, cultuurlandschap en monumenten vergroten en verdiepen. De onafhankelijke redactie is verantwoordelijk voor het handhaven van dat wetenschappelijke niveau.

Bezoek bulletin.knob.nl voor het indienen van een artikelvoorstel, de auteursrichtlijnen en het digitale archief van Bulletin KNOB waar alle publicaties van artikelen van het eerste nummer in 1899 tot het actuele nummer open access te lezen zijn.

 

Samenstelling redactie 2020

Hoofdredactie
Dr. Kees Somer (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Redactie
Dr. Jaap Evert Abrahamse (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Dr. Christian Bertram (Universiteit van Amsterdam)
Dr. Noor Mens
Dr.ing. Steffen Nijhuis (Technische Universiteit Delft)
Dr. Freek Schmidt (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. dr. ir. Lara Schrijver (Universiteit Antwerpen, België)
Prof. dr. Gabri van Tussenbroek (Monumenten en Archeologie Amsterdam/Universiteit van Amsterdam)

Adverteren

Het Bulletin KNOB biedt ruimte voor bedrijven en instellingen om advertenties te plaatsen. U kunt kiezen voor eenmalige plaatsing in een Bulletin of om in de hele jaargang een advertentie te plaatsen (vier nummers).

Het Bulletin verschijnt vier maal per jaar, wordt gedrukt in full colour en heeft een oplage van 800 exemplaren. Het publiek varieert van overheidsinstellingen op het gebied van monumentenzorg en archeologie en (universiteits)bibliotheken tot bouwbedrijven, onderzoekers, (restauratie)architecten en particuliere geïnteresseerden.

De voordelen van adverteren in het Bulletin KNOB

  • Aanwezigheid van uw bedrijfsnaam in een (inter)nationaal gereputeerd tijdschrift over de Nederlandse monumentenzorg en architectuurgeschiedenis;
  • Zichtbaarheid van uw bedrijf bij vakorganisaties en bij een in monumenten en monumentenzorg geïnteresseerd publiek;
  • Zichtbaarheid van de betrokkenheid van uw bedrijf bij een vooraanstaand platform en een netwerk voor kennisuitwisseling op het gebied van erfgoed en restauratie;
  • Een concurrerend tarief (zie bijgaand overzicht van advertentietarieven).

Voor prijzen en aanleverinstructies zie de Advertentietarieven 2020 Bulletin KNOB. Leden kunnen wij een korting aanbieden.

Vbadvertentie2
Voorbeeld van paginagrote advertentie in binnenwerk omslag