Vijftien erfgoedorganisaties, die samen het brede werkterrein van immaterieel en materieel cultureel erfgoed vertegenwoordigen, roepen politieke partijen op cultureel erfgoed een plek te geven in hun verkiezingsprogramma’s, en reiken 8 concrete aandachtspunten aan.

De agenda is een initiatief van de volgende organisaties van het Erfgoedplatform van
Kunsten ’92, landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed:

• BOEi Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed
• Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland
• Digitaal Erfgoed Nederland
• Erfgoedvereniging Heemschut
• Federatie Instandhouding Monumenten
• bestuur Federatie grote monumentengemeenten
• Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
• Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
• Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
• Museumvereniging
• Nationaal Restauratiefonds
• Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren
• Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen in Nederland
• R.P. de Jong Archiefadvies
• Stichting Nationale Archeologiedagen
en tot stand gekomen in goede samenspraak met het Mondriaan Fonds.

Bekijk de erfgoedagenda online (zie hierboven) of download de pdf.

Geplaatst op