21 juni: City of Realities, Digital Humanities

Datum: woensdag 21 juni 2017
Tijd: 21/06/2017 9:00 - 6/21/17 22:00
Locatie:

TU Delft
Faculteit Bouwkunde, Zaal E
Julianalaan 134

Meldt u nu aan!

 

Digitale geesteswetenschappen is een nieuw en uitdagend terrein dat kansen biedt voor de beleving van en het onderzoek naar ruimtelijk erfgoed. Op 21 juni a.s. organiseren de KNOB (Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond), 4TU.BOUW en ClickNL workshops en een seminar als eerste stap naar een roadmap voor virtual en augmented reality in de historische gebouwde omgeving. Gezien de internationale achtergrond van de deelnemers is de voertaal van de workshops en het seminar Engels.

Midzomerdag (05.20 – 22.04 uur)
Interactieve workshops, experimenten met virtual reality technieken, lezingen en discussies wisselen elkaar af op deze langste dag van het jaar. Als de zon ondergaat, willen we samen met u een aantal concepten hebben ontwikkeld die laten zien dat virtual reality en ruimtelijk erfgoed elkaar versterken.

Workshops (09.00 – 18.00 uur), inclusief lunch
In multidisciplinaire groepen ontwikkelen de deelnemers concrete concepten voor de combinatie van VR/AR technieken en ruimtelijk erfgoed. Elke groep wordt door een VR/AR specialist begeleid. In de loop van de dag worden de concepten ter plekke geprogrammeerd, getest en gepresenteerd.
Onderwerp voor de conceptvorming is de stad Delft: haar rijke historie, technische identiteit, toeristische economie en jonge studenten-bewoners bieden tal van mogelijkheden om de kansen van VR/AR technieken op ruimtelijk erfgoed te verkennen.

Voorkennis op het gebied van VR/AR technieken is niet vereist, een open houding wel.
Juist de combinatie van deelnemers van verschillende vakgebieden zorgt voor diverse ideeën hoe VR/AR technieken voor de beleving van en het onderzoek naar ruimtelijk erfgoed te benutten.

Deelnemers: vanuit de disciplines ruimtelijk erfgoed, architectuur, stedebouw, VR/AR, gemeente, GIS, toerisme
Maximaal aantal deelnemers: 48 personen (zes workshopgroepen á acht personen)

Symposium (17.00 – 22.00 uur), inclusief diner

Na een presentatie van de in de workshops ontwikkelde concepten proberen de deelnemers deze tijdens een walking dinner in Virtual Reality uit.
In het aansluitende seminar delen Patricia Alkhoven (Meertens Instituut / NWA route Levend Verleden), Arno Freeke en Arend-Jan Krooneman (TU Delft / @Hok), Bart Chompff en Bao An Nguyen Phuoc (UNStudio), Carola Hein (TU Delft) en Hayo Wagenaar (IJsfontein) hun ervaringen en ambities op het raakvlak van VR/AR en erfgoed met de deelnemers.

Programmaoverzicht

08.30 – 09.00 uur: Ontvangst in Zaal E
– Ontvangst workshop deelnemers

09.00 – 09.45 uur | Introducties

– Intro VR/AR & Heritage (Frank van der Hoeven, TU Delft)

– Intro AR/VR tech (Arno Freeke & Arend-Jan Krooneman, TU Delft / @Hok)

– Intro workshop (Siebe Bakker, 4TU.Bouw)

09.45 – 13.00 uur | Brainstorm sessies en demo’s VR/AR

13.00 –  14.00 uur | Lunch

14.00 – 16.00 uur | Workshop: uitwerking ideeën

16.00 – 17.00 uur | Pauze

17.00 – 18.00 uur | Presentaties resultaten, gasten seminar sluiten aan

18.00 – 19.00 uur | Dinner en demo’s VR/AR

19.00 – 19.15 uur | Seminar
– Frank van der Hoeven (TU Delft) & Patricia Alkhoven (Meertens Instituut / NWA route Levend Verleden): welkom en opening

– Siebe Bakker (4TU.Bouw): presentatie resultaten workshops

– Arno Freeke & Arend-Jan Krooneman (TU Delft / @Hok): VR in toepassing voor bouwkundige

ontwerpen

– Bart Chompff & Bao An Nguyen Phuoc (UNStudio): Beyond a tool: over de waarde van VR voor de

architectuur

– Carola Hein (TU Delft): ArchiMediaL: hoe een digital humanities project onderbelichte

onderzoeksgebieden van de architectuurhistorie in beeld brengt

– Hayo Wagenaar (IJsfontein): Kracht van de emotie: over de toegevoegde waarde van VR voor de

beleving van meer dan 300 jaar historie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

– Laura Ubachs (NOV’82 Architecten): Het Binnenhof in 3D: over de gebruikerservaring bij het herbeleven van de architectonische veranderingen van het Binnenhof

– Discussie onder leiding van moderator Siebe Bakker

– Borrel

U kunt ervoor kiezen aan de workshops én het symposium (09.00 – 22.00 uur) deel te nemen of aan een van de twee.

Aanmelden
Deelname aan de workshops en het symposium is gratis, inclusief lunch en diner. Aanmelding t/m donderdag 15 juni a.s. is wel verplicht in verband met de catering. Bij meer dan 48 aanmeldingen voor de workshops maakt de organisatie een keuze uit de aanmelders om de verschillende disciplines in de workshops te kunnen combineren.

Geplaatst op