5 april: Uitreiking KNOB Stimuleringsprijs 2019

Datum: vrijdag 05 april 2019
Tijd: 2019-04-05 13:00:00 - 2019-04-05 17:30:00
Locatie:

Vrije Universiteit Amsterdam
Hoofdgebouw, zaal 12A33 (12e verdieping)
Boelelaan 1105

Komt u ook? Aanmelden

Met veel genoegen nodigt de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond uit voor de feestelijke uitreiking van de KNOB Stimuleringsprijs 2019 voor nieuw academisch talent. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op vrijdag 5 april a.s. van 13.00 tot 17.30 uur in zaal 6A-00 van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, aan de Boelelaan 1105 in Amsterdam.
De toegang is gratis, aanmelding tot 29 maart is gewenst.

De jury, die bestaat uit de heer prof. dr. Bernard Colenbrander (voorzitter), de heer dr. Freek Schmidt en mevrouw dr. Petra Brouwer, heeft met veel genoegen en waardering kennisgenomen van de inzendingen. De voorgedragen scripties waren zeer verschillend van onderwerp en karakter, gebruikten diverse onderzoeksmethoden en toonden alle hun kwaliteiten.
Na uitgebreid en zorgvuldig overleg heeft de jury de scripties van Jocelyn Kotvis (Universiteit Utrecht), Jasper Van Parys (Universiteit Gent), Roby Boes (Universiteit van Amsterdam) en Jesper Baltussen (TU Eindhoven) voor de prijs genomineerd.

Op vrijdagmiddag 5 april a.s. presenteren de genomineerden hun onderzoek. Voorafgaand aan de bekendmaking van de winnaar houdt Ab Flipse, universiteitshistoricus aan de Vrije Universiteit Amsterdam, een voordracht met de titel ‘Tussen droom en werkelijkheid: de Vrije Universiteit Amsterdam als campusuniversiteit, 1945-heden’.


Programma

13.00 uur |Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur | Welkomstwoord door de KNOB

13.40 uur | Presentatie Jocelyn Kotvis (Universiteit Utrecht), Eduard Cuypers als ‘propagandist van koloniale schoonheid’

14.10 uur | Presentatie Jasper Van Parys (Universiteit Gent), Christelijke schoonheid en de catacomben van Rome in de negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse architectuurtheorie

14.40 uur | Presentatie Roby Boes (Universiteit van Amsterdam), Rietveld als ‘Lebensgestalter’. Vier woningen en een interieur voor de Werkbundsiedlung in Wenen 1929-1932

15.10 uur | Pauze

15.30 uur | Presentatie Jesper Baltussen (TU Eindhoven), In antwoord op Versailles – een voorzichtig manifest voor empirische architectuur

16.00 uur | Lezing door Ab Flipse, universiteitshistoricus Vrije Universiteit, Tussen droom en werkelijkheid: de Vrije Universiteit Amsterdam als campusuniversiteit, 1945-heden

16.30 uur | Juryrapport KNOB Stimuleringsprijs 2019 en uitreiking Six-penning

Aansluitend gelegenheid tot napraten tijdens borrel


KNOB Stimuleringsprijs voor nieuw academisch talent
De Stimuleringsprijs werd in 2008 in het leven geroepen door aftredend KNOB voorzitter jhr. ir. D.L. Six. De heer Six bood het bestuur de zogenaamde ‘Six-penning’ aan. Voor deze onderscheiding komen nieuwe onderzoekers in aanmerking die een opmerkelijke wetenschappelijke scriptie of artikel hebben geschreven of een project hebben uitgevoerd in een van de wetenschapsgebieden die de KNOB behartigt.

Direct aanmelden

Geplaatst op