6 april: avond over feminisme in de architectuur in HNI

Datum: donderdag 06 april 2017
Tijd: 06/04/2017 19:30 - 4/6/17 21:00
Locatie:

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

Kosten:
  • € 7,50
  • Korting voor studenten en vrienden van Het Nieuwe Instituut: € 3,75

Architectuurhistoricus Beatriz Colomina, professor aan Princeton University, noemde het ‘the dirty little secret of architecture’: het feit dat vrouwen nog altijd sterk ondervertegenwoordigd zijn. Dit blijkt ook uit de constatering dat van de ongeveer 650 auteursarchieven in het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw– de grootste architectuurcollectie ter wereld – slechts vijftien op naam staan van een vrouw. Met dit als vertrekpunt wordt op deze Thursday Night aan de hand van uiteenlopende bijdragen gesproken over het streven naar een meer inclusieve architectuurpraktijk. Meer info en tickets
In het actuele Bulletin KNOB schrijft Erica Smeets-Klokgieters tevens over de opkomst van de eerste vrouwelijke architecten in Nederland en plaatst die in vergelijkend perspectief met de opkomst van vrouwen in nauw aan de architectuur gerelateerde disciplines zoals meubel- en landschapsontwerp. Participatie door vrouwen in beroepen waarvoor een hogere of universitaire opleiding was vereist, was in de eerste helft van de twintigste eeuw verre van vanzelfsprekend. Dit gold des te meer voor technische beroepen, die als typisch mannelijk werden aangemerkt. Dankzij de vrouwenbeweging kwam hierin allengs verandering.

Geplaatst op