KNOB Collegetour ‘Amerika’

Datum: vrijdag 17 december 2021
Tijd: 2021-12-17 16:00:00 - 2021-12-17 17:30:00
Locatie:

Online

Welkom bij een nieuwe reeks van de KNOB Collegetour! Op vrijdag 17 december om 16.00 uur trappen we deze af met een speciale eerste lezing. In tegenstelling tot eerdere Collegetours waar binnenlandse projecten en thema’s onze aandacht kregen, verruimen we in deze editie ons blikveld naar de Verenigde Staten. Beter gezegd de relatie tussen Amerika en de Lage Landen.
Onderzoekers Tom Packet en Joke Reichardt presenteren bevindingen uit hun eerdere (scriptie)onderzoeken over deze transatlantische relatie. Beiden doken in op onderbelichtte periodes toen de invloedrijke architecten Victor Horta (1861-1947) en Willem Marinus Dudok (1884-1974) in de Verenigde Staten verbleven. Op basis van nauwgezet bronnenonderzoek hebben beide auteurs nieuwe en belangrijke hoofdstukken toegevoegd aan wat er al over deze architecten is geschreven.

De KNOB Collegetor vindt online plaats, voor deelname graag vooraf aanmelden.


Tom Packet, Horta in Amerika

De Eerste Wereldoorlog heeft net als voor veel andere Belgen verregaande gevolgen voor architect Victor Horta (1861-1947). Vanaf 1915 leeft hij in ballingschap, eerst in Londen en daarna in de Verenigde Staten. Daar geeft Horta gedurende drie jaar talloze lezingen in alle uithoeken van het land. Voor volle aula’s en in de woonkamers van steenrijke Amerikanen klaagt hij de wandaden en verwoestingen in ‘poor little Belgium’ aan. Tegelijk onderzoekt hij hoe de Amerikaanse wolkenkrabbers, gestandaardiseerde woningen en ingenieuze stedenbouw als model kunnen dienen voor een modern, naoorlogs België.

In zijn onderzoek Horta in Amerika biedt Tom Packet voor het eerst een nauwgezette studie van de jaren 1915-1919 in Victor Horta’s leven. Hieruit blijkt dat zijn verblijf in de Verenigde Staten geen alledaags avontuur was, maar een bijzonder relevant verhaal over oorlog en vluchten, verwoesting en wederopbouw, politieke propaganda en culturele uitwisseling – een verhaal dat bovendien essentieel is om Horta’s naoorlogse oeuvre te begrijpen.

Tom Packet studeerde Kunstwetenschappen en Archeologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn scriptie over het verblijf van Victor Horta in de Verenigde Staten tijdens de Eerste Wereldoorlog werd bekroond met de Prijs De Bock-Doehaerd voor historisch onderzoek (2019) en de KNOB Stimuleringsprijs (2021). Momenteel werkt hij als FWO-onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel aan een doctoraat over Belgisch-Amerikaanse architecturale uitwisseling tijdens het interbellum.

 

Joke Reichardt, Dudok in Amerika

In de literatuur heeft Dudoks lezingenreis in de Verenigde Staten nauwelijks aandacht gekregen. Dudok publiceerde geen reisherinneringen, zoals Berlage en Le Corbusier na hun studiereizen naar de Verenigde Staten in respectievelijk 1911 en 1935.

Het bronnenmateriaal biedt aanknopingspunten om dieper in te gaan op Dudoks beschouwingen over zijn eigen werk – na een inmiddels lange carrière als architect en stedenbouwer – en op zijn visie op de architectuur en stedenbouw in de Verenigde Staten. Geven deze beschouwingen van een voor veel Amerikanen onbekende Nederlandse architect ons nieuwe inzichten in zijn werk of zijn ideeën over architectuur en stedenbouw? En welke indruk maakte de nieuwste Amerikaanse architectuur op Dudok? 

Joke Reichardt is in 2018 als architectuurhistoricus afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte ze twee jaar als researcher bij het onderzoeksbureau SteenhuisMeurs en deed daar cultuur- en architectuurhistorisch onderzoek ten behoeve van herbestemmingen en gebiedstransformaties. Momenteel werkt zij als zelfstandig architectuurhistoricus voor verschillende opdrachtgevers. Voor het Dudok Architectuur Centrum in Hilversum doet zij regelmatig onderzoek naar de architectuur van Hilversum en Dudok en schrijft hierover op de website van het centrum. 

Geplaatst op