Boekpresentatie OverHolland 21

Datum: vrijdag 17 september 2021
Tijd: 2021-09-17 14:00:00 - 2021-09-17 17:00:00
Locatie:

Sociëteit Concordia
Westhaven 27
2801 PJ Gouda

We nodigen u uit voor de boekpresentatie met lezingen, discussie en een excursie van de nieuwe editie van OverHolland op vrijdag 17 september 2021 van 14.00 tot 17.00 uur bij de Sociëteit Concordia, Westhaven 27, in Gouda.
Helaas kunt u zich voor deze bijeenkomst niet meer aanmelden, de zaal zit vol. Maar niet getreurd, u kunt de lezingen en de excursies live online volgen als u zich hier aanmeldt.

Programma

14.00 uur – Aanvang met koffie en thee in De Sociëteit

14.15 uur – Welkom door middagvoorzitter

14.20 uur – Introductie OverHolland 21, door Reinout Rutte (architectuur- en stedenbouwhistoricus aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft en redacteur van OverHolland)

14.30 uur – Introductie ‘Watersysteem en stadsvorm in Holland’, door Jaap Evert Abrahamse (architectuur- en stedenbouwhistoricus bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en auteur)

14.45 uur – Introductie Kaarten en hun zeggingskracht door Iskandar Pané (architect en kaartenmaker van OverHolland aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft)

15.00 uur – Reacties, vragen en discussie

15.30 uur – Pauze, met gelegenheid om OverHolland 21 en oudere nummers tegen gereduceerd tarief te kopen

15.45 uur – Introductie op excursie over watersysteem en stadsvorm in Gouda, door Hans Verwey (architect, Goudadeskundige en sluiswachter)

16.00-17.00 uur – Excursie, inclusief bediening kruisende deuren sluis in de Haven

17.00-18.00 uur – Borrel in De Sociëteit, aangeboden door de RCE en OverHolland

 

OverHolland 21

Waterbeheer en cultureel erfgoed zijn in Nederland onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In de nieuwe editie van OverHolland staat het watersysteem van de Randstad centraal. Dat systeem wordt beschouwd als de motor achter de opkomst van Holland. Vanaf de late middeleeuwen maakte Holland een spectaculaire economische groei door. Het ontwikkelde zich tot het meest verstedelijkte gebied van Noordwest-Europa.

Het watersysteem is bepalend voor de vorm die de Hollandse steden hebben aangenomen. Watererfgoed bestaat niet alleen uit objecten, zoals sluizen, bruggen, polders, molens en gemalen. Al deze objecten en gebieden samen vormen een complex systeem, dat op verschillende schaalniveaus in elkaar grijpt, zowel ruimtelijk, waterbouwkundig als bestuurlijk.

In OverHolland wordt dat systeem, ontwikkeld in wisselwerking tussen natuurlijke processen en menselijk ingrijpen, tussen landschap en techniek, vanuit verschillende invalshoeken benaderd. De kern van dit nummer is een reeks gedetailleerde cartografische reconstructies door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, die de ontwikkeling van watersysteem en stadsvorm door de tijd weergeeft. Deze kennis kan worden ingezet om het watersysteem ook in de toekomst te laten functioneren.

OverHolland wordt uitgegeven door de KNOB (Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond).

 

Geplaatst op