Excursie Amsterdam Nieuw-West

Datum: vrijdag 23 september 2022
Tijd: 2022-09-23 12:30:00 - 2022-09-23 18:00:00
Locatie:

Startlocatie:
Rochdale hoofdkantoor
Bos en Lommerplein 303, Amsterdam

-------------------

Eindlocatie:
Van Eesterenmuseum
Noordzijde 31, Amsterdam

Op vrijdagmiddag 23 september 2022 organiseert de KNOB samen met woningstichting Rochdale een excursie door Amsterdam Nieuw-West. De deelname is gratis, graag tot uiterlijk 16 september a.s. aanmelden via info@knob.nl. Aan de excursie kunnen maximaal 30 personen deelnemen.

 

De excursie leidt langs diverse projecten in Nieuw-West die ieder voor zich de spanning ondergaan tussen de intenties van de wederopbouwperiode en de veranderingen van later. Hoe heeft de ‘Schotse ruit’ van groen, water, infrastructuur en gebouwen zich gehouden? Moeten we de conclusie trekken dat ze niet of nauwelijks opgewassen zijn tegen de tegenwoordige eisen van gebruik en leefruimte en de opgeschroefde duurzaamheidseisen? Wat is er architectonisch mogelijk gebleken om bouwblokken zo nodig aan te passen? En, niet in de laatste plaats, hoe hebben eerdere aanpassingen en vernieuwingen in technische zin, bijvoorbeeld om het energieverbruik te verminderen, uitgepakt?

De erfenis van Amsterdam Nieuw-West
In een oververhitte woningmarkt als de huidige gaat de bestuurlijke aandacht als vanzelf uit naar bouwen, bouwen en bouwen. Zelfs wanneer voor de grote woningbouwopgave van deze jaren fysiek de ruimte gevonden kan worden, zijn de problemen voor starters en andere nieuwkomers echter nog niet automatisch opgelost. In de prijsstelling van de beschikbare woningvoorraad is in decennia namelijk een scheefgroei ontstaan die minder vermogenden en randgroepen, soms letterlijk, in de kou laat staan. Het ‘sociale project’ van de Nederlandse woningbouw heeft averij opgelopen.
Bij wijze van inspirerende referentie is het dan aantrekkelijk om terug te grijpen op een geschiedenis die nog helemaal niet zo lang achter ons ligt: de periode namelijk direct aansluitend op de Tweede Wereldoorlog, waarin een pertinent idee over stedenbouw gepaard ging met een even pertinent idee over volkshuisvesting. We hebben het over het Amsterdam Nieuw-West, gerealiseerd naar de indicaties van het Algemeen Uitbreidingsplan uit de jaren dertig. Het werd met meer en minder grote planprecisie waargemaakt door de samenwerkende overheidsinstituties en een vitaal maatschappelijk middenveld, en concreet uitgevoerd door een gemêleerd gezelschap landschapsinrichters en architecten.
Amsterdam Nieuw-West is aantrekkelijk als het portret van de na de oorlog vooralsnog verzuilde maatschappij. Die maatschappij is vergruisd geraakt, dat weten we onderhand, maar in landschap en steen staat de geschiedenis nog voor ons in Amsterdam Nieuw-West. Amsterdam Nieuw-West is erfgoed geworden.

De KNOB en woningstichting Rochdale willen met deze excursie de weerbaarheid van deze erfenis onderzoeken: als sociale omgeving, als landschap, als bouwkundig artefact, als mogelijke woonomgeving, ook voor generaties in de eenentwintigste eeuw. Binnen de ring gaat Amsterdam door voor een reservaat voor wie bijtijds gekocht heeft, daarbuiten ligt een aantrekkelijk, maar opmerkelijk genoeg nog altijd onderschat stadsdeel, nauwelijks vatbaar voor de gentrificatie die de rest van Amsterdam aandoet.

Programma

12.30 uur
Welkom door Erik Nagengast (directeur Vastgoed bij Rochdale) en gespreksleider Bernard Colenbrander (hoogleraar architectuurgeschiedenis en -theorie TU Eindhoven en bestuurslid KNOB), met lunch. Locatie: Rochdale hoofdkantoor, Bos en Lommerplein 303

12.45 uur
Noor Mens (TU Eindhoven, redacteur Bulletin KNOB): Waardering en stedelijke vernieuwing van de westelijke tuinsteden in Amsterdam

13.00 uur
Bouke Kapteijn (senior gebiedsontwikkelaar bij Rochdale): Opgave Nieuw-West: kansen en dilemma’s

13.15 uur
Start excursie per fiets langs diverse projecten in Nieuw-West (Bos en Lommer en Slotermeer):
* De Kolenkitbuurt in Bos en Lommer
* De Dobbebuurt in Slotermeer met verschillende vormen van renovatie
* Renovatie woningen aan de Burgemeester Fockstraat naar ontwerp van Arthur Staal
* Airey-woningen aan de Burgemeester de Vlugtlaan naar ontwerp van J.F. Berghoef
* Bejaardenwoningen naar ontwerp van Aldo van Eyck en Jan Rietveld, Jan Bottemastraat e.o.
* De Grote en Kleine Verfdoos naar ontwerp van A. Warners en gerenoveerd door Vanschagen Architecten
* De Lodewijk van Dysselbuurt met onder andere de renovatie van de F-Blokken naar ontwerp van A. Eibink.

16.30 uur
Aankomst bij het Van Eesterenmuseum
* Slotdiscussie met borrel
* Bezoek tentoonstelling SuperWest

18.00 uur
Einde

Geplaatst op