Lage Landen, 22 juni in Leiden

Datum: vrijdag 22 juni 2018
Tijd: 22/06/2018 10:00 - 22/06/2018 17:00
Locatie:

Scheltema
Marktsteeg 1, Leiden

Komt u ook? Aanmelden

In 2018 richtte de KNOB het Academisch Platform op. Het doel is leerstoelen, onderzoeksgroepen en kennisinstellingen in Nederland en Vlaanderen op het gebied van architectuur- en stedenbouwgeschiedenis, landschapsarchitectuur, monumenten en ruimtelijk erfgoed bijeen te brengen.
Op het symposium van 22 juni in Leiden gaat het Academisch Platform van start. Voor deze dag zijn nadrukkelijk deelnemers en sprekers uit Nederland én Vlaanderen uitgenodigd. Met wat voor (vernieuwend) onderzoek zijn de Lage Landen bezig? Waar liggen kansen voor samenwerking? Hoe zetten we een gezamenlijke kennisagenda op? Op 22 juni willen we partnerships vormen en kennis delen.

Programma
10.00 – 10.30 uur | Inloop

10.30 – 10.45 uur |Welkom en inleiding door Henri Lenferink (voorzitter KNOB) en Marie-Thérèse van Thoor (hoofdredacteur Bulletin KNOB, Associate Professor Chair of Heritage & Cultural Value, TU Delft)

10.45 – 11.00 uur | Building Brussels’ Baukultur. De verklaring van Davos en het industrieel erfgoed van KMO’s in de Brusselse houtbouwsector door Matthijs Degraeve en Frederik Vandijck (Vrije Universiteit Brussel)

11.00 – 11.15 uur | Programma-ontwikkeling JPI cultural heritage and global change door Nathalie Vernimme, adviseur Onderzoeksprogrammatie Onroerend Erfgoed Vlaanderen

11.15 – 11.30 uur | Kansen en uitdagingen voor een groeiende collectie architectuurarchieven. De casus van het Vlaams Architectuurinstituut door Sofie De Caigny, directeur Vlaams Architectuurinstituut Antwerpen

11.30 – 11.45 uur | Stedenatlas en landschapsbiografie. Recent ruimtelijk onderzoek door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed door Jaap Evert Abrahamse, specialist historische stedenbouw Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

11.45 – 12.00 uur | Making Heritage count: erfgoed bezien vanuit historische, economische en maatschappelijke motieven in twee Amsterdamse wijken door Nancy van Asseldonk, coördinator Heritage Lab Reinwardt Academie

12.00 – 13.00 uur | Lunch

13.00 – 13.15 uur | Startschot van de Kennisagenda Erfgoed en Ruimtelijke Transities door Gábor Kozijn en  Guido Wallagh, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Inbo

13.15 – 13.30 uur | Moerasdraak bespeelt Waterwolf. Klimaatadaptatie in en rond Den Bosch: De Beersche Maas door Nienhuis landschapsarchitectuur en Steven van Schuppen

13.30 – 13.45 uur | NWO-project Virtual Interiors as Interfaces for Big Historical Data Research: Spatially enhanced publications of the creative industries of the Dutch Golden Age door Gabri van Tussenbroek, bouwhistoricus gemeente Amsterdam/ hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten, Universiteit van Amsterdam

13.45 – 14.00 uur | Koloniën van Weldadigheid, een Nederlands-Vlaams programma. Op zoek naar multidisciplinair onderzoek door Marcel-Armand van Nieuwpoort, senior project manager cultureel erfgoed van Provincie Drenthe en Programmabureau Koloniën van Weldadigheid

14.00 – 14.15 uur | Verkenning Post 65. Wat is de betekenis van dit erfgoed? door Anita Blom, projectleider Verkenning Post 65 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

14.15 – 14.45 uur | Koffie

14.45 – 16.00 uur | Korte presentaties hoogleraren en/of senior onderzoekers van diverse universiteiten over actuele onderzoeken en ideeën voor de toekomst . Aansluitend plenaire discussie onder leiding van Henri Lenferink en Frank van der Hoeven (bestuurslid KNOB, Director of Research & Associate Professor Chair of Urban Design, TU Delft)

16.00 – 17.00 uur | Afsluiting en borrel

Direct aanmelden

Geplaatst op