Vrijdag 17 juni 2016 – ALV en KNOB netwerkmiddag

Datum: vrijdag 17 juni 2016
Tijd: 07/06/2016 13:00 - 6/7/16 17:30
Locatie:

Het Utrechts Archief. Zaal: Auditorium
Hamburgerstraat 28
3512 NS Utrecht

Kosten:
  • € 12,50 niet-leden
  • Leden: € 7,50
  • Alleen borrel bijwonen (na 17.00): € 5,00
  • Studenten: € gratis
Komt u ook? Aanmelden

De KNOB wil kennisuitwisseling tussen leden benutten en bevorderen. Daarom organiseert de bond vrijdag 17 juni 2016 een netwerkmiddag. De middag is tevens toegankelijk voor niet-leden die affiniteit hebben met de werkvelden van de KNOB.

De middag wordt ingeleid met een korte talkshow, waarbij de rol van de KNOB in enkele hoogtepunten uit de geschiedenis van de erfgoedzorg besproken wordt. Daarna zijn leden en deelnemers zelf aan het woord. In een speakerscarroussel kunnen zij een project of vraag onder de aandacht brengen. Aan discussietafels worden naar aanleiding van actuele onderwerpen kennis en visitekaartjes uitgewisseld. Na afloop kunnen de gesprekken tijdens een borrel worden voortgezet.


De KNOB als kennisnetwerk

De KNOB is Nederlands oudste landelijke erfgoedorganisatie en staat aan de wieg staat van de Nederlandse erfgoedzorg. Op het gebied van musea en monumenten heeft de bond de afgelopen eeuw veel bereikt (voor een overzicht, zie dit Bulletin). Ook vandaag de dag stimuleert de KNOB bewustwording, wetenschappelijke en beleidsmatige kennisuitwisseling rondom ruimtelijk erfgoed. Middels studiedagen, het wetenschappelijk tijdschrift Bulletin KNOB, beleidsbeinvloeding en stimulering van jong academisch en ontwerpend talent.

Onder de leden van de KNOB is een diversiteit aan kennis vertegenwoordigd; ruim 600 instellingen, organisaties en particulieren uit de werkvelden archeologie, architectuurhistorie, bouwhistorie, cultuurlandschap, stedenbouw en monumentenzorg. Om kennisuitwisseling tussen onze leden te benutten en bevorderen én deze kennis met de buitenwereld te delen organiseert de KNOB een interactieve netwerkmiddag. Deze netwerkmiddag is daarom tevens toegankelijk voor niet-leden, die kennis willen maken met de KNOB en zijn ledennetwerk.

Praktische informatie 
De ALV en netwerkmiddag al plaats vinden in het Utrechts Archief, in de zaal het Auditorium. Voorafgaand aan de netwerkmiddag wordt de jaarlijkse ALV georganiseerd. In deze besloten bijeenkomst voor KNOB-leden worden het (financiële) jaaroverzicht besproken en worden toekomstplannen aan leden voorlegd . Leden die deelnemen aan de netwerkmiddag, worden van harte uitgenodigd zich ook voor de ALV aan te melden. Deelname aan de ALV is kosteloos.

Direct aanmelden? Vul het formulier onderaan de pagina in.

Programma

13.00 – 13.45        ALV (besloten bijeenkomst leden – gratis)

13.45 – 17.30        Netwerkmiddag (leden en niet-leden), inclusief:

Talkshow over historie en toekomst KNOB
Een gespreksleider neemt met een aantal (voormalig) bestuurs- en redactieleden, leden en historici enkele hoogtepunten uit de KNOB-geschiedenis door en laat zien wat het netwerk van de KNOB in meer dan een eeuw heeft bereikt. Ook wordt vooruitgeblikt.

Speakerscarroussel
De speakerscarroussel geeft u de kans middels een korte pitch te delen waar u op dit moment mee bezig bent (bijv. studie, onderzoek, project) en de overige deelnemers te vragen naar specifieke kennis die u hierbij zou kunnen gebruiken.

Discussietafels
In dit onderdeel schuiven deelnemers met verschillende beroepsachtergronden aan bij discussietafels, en wordt en aan de hand van gesprekskaarten actuele thema’s rondom ruimtelijk erfgoed besproken.

Borrel
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen de kennismaking en gesprekken worden voortgezet. Deze borrel wordt i.s.m. het Bouwhistorisch Platform georganiseerd vanaf 17.00 uur in Cafe Broers in Utrecht.

Oproep: Sprekers Speakerscarroussel 

Bent u bezig met een interessant project, waar u graag de KNOB-leden en deelnemers van de netwerkmiddag van op de hoogte wilt brengen? En waarbij u wellicht ook wat heeft aan de kennis die vertegenwoordigd is bij de deelnemers? Geef in onderstaand formulier dan op dat u als spreker wilt deelnemen aan de Speakerscarroussel. Na uw aanmelding wordt contact met u opgenomen om uw voorstel door te nemen.

Format Pitch (hooguit 5 minuten):

  • Wie bent u en wat is uw beroep?
  • Waarom en sinds wanneer bent u lid van de KNOB? Indien geen lid; hoe kent u de KNOB?
  • Waar houdt u zich momenteel mee bezig (uitleg studie, onderzoek, project etc.)
  • Welke specifieke (kennis)vraag heeft u voor de aanwezige deelnemers? Of: Over welk onderwerp zou u graag eens (in kleiner verband) met geïnteresseerden willen verder praten?

Aanmelding ALV en netwerkmiddag

Geplaatst op