Studiedag ‘Omgevingswet en ruimtelijk erfgoed’

Datum: vrijdag 08 juni 2018
Tijd: 08/06/2018 9:45 - 08/06/2018 16:00
Locatie:

Universiteit Utrecht
Drift 21
Zaal D21 - 032 (216)

Komt u ook? Aanmelden

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor erfgoedorganisaties in de praktijk?
In januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de doelen is dat Ruimtelijke Ordening en Cultuurhistorie beter geïntegreerd worden en zowel de ruimtelijke kwaliteit van cultureel erfgoed als de fysieke leefomgeving in één wet (loket) gewaarborgd  zijn. De omgang met cultureel erfgoed in onze leefomgeving wordt straks geregeld in de Omgevingswet en (gemeentelijke) omgevingsvisies.

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor erfgoedorganisaties in de praktijk? Hoe bereiden overheden, stichtingen en belangenorganisaties zich voor op de komst van deze wet? Hebben alle partijen voldoende kennis en financiële mogelijkheden om de veranderopgave zo in te richten dat het belang van erfgoed en cultuurhistorie goed in het beleid en de handhaving wordt gewaarborgd?

Met het oog op de positie van erfgoed en cultuurhistorie in de Omgevingswet leggen wij tijdens de studiedag Omgevingswet en ruimtelijk erfgoed de implementatie van erfgoed in de Omgevingswet onder de kritisch-wetenschappelijke loep.

Programma
09.45 – 10.10 uur | Inloop deelnemers studiedag, koffie en thee

10.10 – 10.15 uur | Opening

10.15 – 10.45 uur | De Omgevingswet: nieuwe regels voor cultureel erfgoed door Frank Altenburg, senior beleidsmedewerker Strategie & Internationaal Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

10.45 – 11.15 uur | Belangen van erfgoedorganisaties in de Omgevingswet door Karel Loeff, directeur Bond Heemschut

11.15 – 11.45 uur | Praktijkvoorbeelden van toepassing van erfgoed en omgeving in ruimtelijke ontwerpen. Wat verandert er met het oog op de Omgevingswet? door Paul Meurs, partner SteenhuisMeurs

11.45 – 13.00 uur | Lunch

13.00 – 13.30 uur | De Omgevingswet en de gemeentelijke praktijk van Leiden door Matthijs Burger, senior adviseur cultureel erfgoed Erfgoed Leiden en Omstreken

13.30 – 14.00 uur | Omgevingswet, monumentenzorg en de gemeentelijke werkwijze van Amersfoort: ontwikkelingsgericht meedenken en faciliteren van monumenteneigenaren door Sandra Hovens, adviseur monumentenzorg gemeente Amersfoort

14.00 – 15.00 uur | Plenaire discussie

15.00 – 16.00 uur | Afsluiting met koffie en thee

Direct aanmelden

Geplaatst op