Feestelijke uitreiking KNOB Stimuleringsprijs: 17 maart 2017

Datum: vrijdag 17 maart 2017
Tijd: 2017-03-17 13:00:00 - 2017-03-17 17:30:00
Locatie:

Lutherse kerk
Hamburgerstraat 9
Utrecht

Met veel genoegen nodigt de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond uit voor de feestelijke uitreiking van de KNOB Stimuleringsprijs voor nieuw academisch talent. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op vrijdag 17 maart a.s. van 13.00 tot 17.30 uur in de Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9 in Utrecht. De toegang is gratis, aanmelding t/m 9 maart is gewenst.

KNOB Stimuleringsprijs voor nieuw academisch talent
De Stimuleringsprijs werd in 2008 in het leven geroepen door aftredend KNOB voorzitter jhr. ir. D.L. Six. De heer Six bood het bestuur de zogenaamde ‘Six-penning’ aan. Voor deze onderscheiding komen nieuwe onderzoekers in aanmerking die een opmerkelijke wetenschappelijke scriptie of artikel hebben geschreven of een project hebben uitgevoerd in een van de wetenschapsgebieden die de KNOB behartigt. Voor de KNOB Stimuleringsprijs 2016, die op 17 maart 2017 wordt uitgereikt, bestaat de jury uit de heer prof. dr. Bernard Colenbrander (voorzitter), de heer dr. Freek Schmidt en mevrouw dr. Petra Brouwer.
Tijdens de middag presenteren de genomineerden hun onderzoek. Voorafgaand aan de bekendmaking van de winnaar zal prof. dr. Koen Ottenheym (Universiteit Utrecht) een voordracht houden met de titel Van de Brittenburg tot Xanten. Zeventiende-eeuwse ideeën over de Romeinse limes in de Noordelijke Nederlanden.

Programma
13.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur
Welkomstwoord door de KNOB

13.40 uur
The Importance of Being Overhoeks. The biography of the former Shell-terrain in Amsterdam-North: 1914 to present. Presentatie Sandra Guarda MA (Vrije Universiteit Amsterdam)

14.10 uur
How the Eurocentric paradigm contributes to a one-sided history of architecture in the Caribbean and in general. Presentatie Ichmarah Kock MA (Universiteit van Amsterdam)

14.40 uur
Het ontstaan van het Nederlandse Rijkswegennet 1795-1940. Planning, ontwerp en uitvoering. Presentatie Agnes Kersten MA (Universiteit van Amsterdam)

15.10 uur
Pauze

15.25 uur

Samenwerking tussen tegenpolen? De ingenieur en de architect. Presentatie Marlies Noijens MA (Vrije Universiteit Amsterdam)

15.55 uur
Van de Brittenburg tot Xanten. Zeventiende-eeuwse ideeën over de Romeinse limes in de Noordelijke Nederlanden. Lezing door prof. dr. Koen Ottenheym (Universiteit Utrecht)

16.40 uur
Juryrapport KNOB Stimuleringsprijs en uitreiking Six-penning
Aansluitend gelegenheid tot napraten tijdens borrel

 

Geplaatst op