Welke rol speelde de vroegchristelijke kunst voor de vroeg-20ste-eeuwse esthetiek van het modernisme?
Deze verrassende vraag onderzocht Jasper Van Parys van de Universiteit Gent in zijn masterscriptie Remembering Other Beauty die de jury onder voorzitterschap van dr. Petra Brouwer (Universiteit van Amsterdam) op 5 april jl. met de KNOB Stimuleringsprijs 2018/2019 honoreerde.
De auteur toont een grote motivatie om zijn op het eerste gezicht vaak onwaarschijnlijke hypothesen te onderbouwen en haalt daarvoor alles uit de kast. De scriptie is helder van structuur, houdt voortdurend focus, maar is ook genuanceerd en getuigt van een indrukwekkende eruditie. Het onderzoek biedt interessante perspectieven in verdere verbreding en verdieping van de studie naar de vroege periode van het modernisme, bijvoorbeeld naar de rol van het nationalisme en het ultramontanisme. Lees hier het juryrapport

V.l.n.r.: Jocelyn Kotvis, Jasper Van Parys, Diederik Six, Jesper Baltussen, Roby Boes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vier nominaties
Naast Van Parys’ Remembering Other Beauty heeft de jury de scripties van Roby Boes (Universiteit van Amsterdam), Jesper Baltussen (Technische Universiteit Eindhoven) en Jocelyn Kotvis (Universiteit Utrecht) voor de stimuleringsprijs genomineerd.

In Rietveld als ‘Lebensgestalter’. Vier woningen en een interieur voor de Werkbundsiedlung in Wenen 1929-1932 onderzoekt Roby Boes, gebaseerd op gedegen archiefonderzoek, de woningen die Rietveld voor de Werkbundtentoonstelling ontwierp. Deze zijn nauwelijks bestudeerd, terwijl daar alle aanleiding voor is, vanwege de bijzondere positie van Wenen in het experimenteren met nieuwe typen woonhuisarchitectuur in de eerste helft van de 20ste eeuw.

Jesper Baltussen spitst zich in In answer to Versailles. A wary manifesto for empirical architecture toe op het complex van het Binnenhof. Bijzonder aan deze scriptie is dat de vraag centraal staat, niet het antwoord. Met zijn diepgaande ontwerpanalyse pleit hij voor een meer intellectuele omgang met onze historische omgeving, waarbij onderzoek en ontwerp verenigd zijn.

De bachelorscriptie Eduard Cuypers als propagandist van koloniale schoonheid van Jocelyn Kotvis behandelt een onderwerp met een actuele maatschappelijke relevantie. Er wordt tegenwoordig steeds meer onderzoek verricht naar het kolonialisme en het post-kolonialisme in de kunsten in algemene zin, maar de architectuur blijft hier nog achter. De jury ziet in deze scriptie een aanzet om Cuypers’ werkzaamheden nader te duiden, vanuit post-koloniale theorieën.

De jury is van mening dat het niveau van de vier genomineerde scripties optimistisch stemt. Een nieuwe generatie onderzoekers bestudeert de wetenschapsgebieden die de KNOB behartigt, op originele en professionele wijze.

KNOB Stimuleringsprijs
Het is een traditie dat de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond beginnende onderzoekers een podium geeft voor de presentatie en publicatie van hun onderzoek. Dat gebeurt bijvoorbeeld via het Bulletin KNOB en tijdens speciale studentenstudiemiddagen. Sinds 2008, op initiatief van afscheidnemend voorzitter Diederik Six, kent de KNOB een stimuleringsprijs voor nieuw academisch talent. De prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een opmerkelijke wetenschappelijke scriptie, artikel of project in een van de wetenschapsgebieden die de bond behartigt.

Geplaatst op