KNOB Collegetour

De KNOB organiseert, naast de fysieke studiedagen, ook online lezingen om kennis te delen. De KNOB Collegetour laat deskundigen aan het woord en biedt een platform om onderzoeksresultaten, ambities en ideeën te delen. Een vooral leuke manier om mensen uit het werkveld beter te leren kennen en informatie te krijgen omtrent onderzoeksmethodiek, promoties en verwachtingen.

'Amerika'

Welkom bij een nieuwe reeks van de KNOB Collegetour! Op vrijdag 17 december om 16.00 uur trappen we deze af met een speciale eerste lezing. In tegenstelling tot eerdere Collegetours waar binnenlandse projecten en thema’s onze aandacht kregen, verruimen we in deze editie ons blikveld naar de Verenigde Staten. Beter gezegd de relatie tussen Amerika en de Lage Landen.
Onderzoekers Tom Packet en Joke Reichardt presenteren bevindingen uit hun eerdere (scriptie)onderzoeken over deze transatlantische relatie. Beiden doken in op onderbelichtte periodes toen de invloedrijke architecten Victor Horta (1861-1947) en Willem Marinus Dudok (1884-1974) in de Verenigde Staten verbleven. Op basis van nauwgezet bronnenonderzoek hebben beide auteurs nieuwe en belangrijke hoofdstukken toegevoegd aan wat er al over deze architecten is geschreven. De KNOB Collegetor vindt online plaats, voor deelname graag vooraf aanmelden.

‘De ommuurde stad’

Vanaf september tot december 2020 was in het Centraal Museum in Utrecht de tentoonstelling ‘De ommuurde stad’ te zien. Wegens de bekende omstandigheden werd deze helaas gesloten, maar al snel volgde een virtuele online rondleiding door de curator zelf. Op die manier werd het publiek alsnog meegenomen in het historische verhaal van Utrecht waarbij voornamelijk de stadsmuren de hoofdrol kregen. Beschermden deze muren de mensen voor onheil van buitenaf? Of was het juist bescherming tegen de mens waar de muren zich voor leenden?

In deze lezing van 19 maart 2021 neemt René de Kam ons mee door de tentoonstelling, diens totstandkoming en de historische stukken. De werken vormen belangrijk en interessant erfgoed. Hoe is onderzoek gedaan naar deze stukken en hoe is het historische verhaal aan het publiek gepresenteerd? De lezing is tot 30 april 2021 terug te kijken.

Over de spreker
René de Kam werkt als erfgoedmedewerker bij de Gemeente Utrecht en als curator en conservator bij het Centraal Museum. Hij bracht voor de tentoonstelling een bijbehorende catalogus uit waarin hij de meeslepende geschiedenis verder vertelt en diverse facetten van de ommuring zoals de bouw, bezetting, belegering en het verval uiteenzet.

'Koloniën van Weldadigheid'

Wat zijn de Koloniën van Weldadigheid eigenlijk? Hoe werkt dat, UNESCO werelderfgoed worden? Waar krijg je mee te maken en hoe lang duurt dat? Wat voor onderzoek vond plaats en blijven er nog onderzoeksvragen over? Wat voor samenwerking is nodig? En wat voor soort expertise? Wat zijn mooie momenten in zo’n proces? 

Wendy Schutte van het Programmabureau Koloniën van Weldadigheid gaf op 3 december 2020 een inkijkje in de praktijk van een cultureel landschap met de ambitie en potentie om UNESCO werelderfgoed te worden. Een verhaal over zowel inhoud als proces. Zomer 2021 staat de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid op de agenda van het Werelderfgoedcomité, in China. 

Over de spreker
Wendy Schutte van het Programmabureau Koloniën van Weldadigheid leidt het proces van de werelderfgoednominatie in Nederland. Zij is historica en heeft een achtergrond in het maken van beleid voor erfgoed, cultuur en ruimtelijke ordening. 

'Postmoderne Mendini in Amsterdam'

Tijdens de KNOB Collegetour Een postmoderne Mendini in Amsterdam. Het vergeten wooninterieur van Frans Haks op 30 oktober 2020 vertelde Eva de Bruijne over haar onderzoek naar een recentelijk herontdekt postmodern interieur in Amsterdam. Het gaat om het vergeten wooninterieur van wijlen directeur van het Groninger Museum Frans Haks dat werd ontworpen door Italiaanse architect-ontwerper Alessandro Mendini. De methodiek en resultaten van het onderzoek kwamen naar voren: Wat wilden de opdrachtgever en ontwerper tot uitdrukking brengen met dit interieur, hoe deden zij dat en wat is het belang van dit nu beschermde jonge interieur?
Coert Peter Krabbe belichtte vanuit zijn positie als architectuurhistoricus bij Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam (MenA) als tweede spreker van deze collegetour het Mendini interieur. Hij legde de werkwijze van MenA uit en liet zien hoe ingewikkeld het was om het Mendini-interieur te behouden. De lezing is online terug te kijken.

Over de sprekers
Eva de Bruijne heeft met dit onderzoek in augustus 2019 de master Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg afgerond aan de Universiteit Utrecht. Daarna is zij voor zichzelf begonnen als freelance kunst- en architectuurhistoricus met als hoofdinteresse interieur en wooncultuur uit de moderne tijd. Sinds 1 september werkt zij daarnaast als Beleidsmedewerker Erfgoed op de afdeling Monumenten van de gemeente Hoorn.

Coert Peter Krabbe is werkzaam als architectuurhistoricus bij Monumenten en Archeologie, gemeente Amsterdam. Onlangs verscheen van zijn hand het boek Huizen van fortuin. Wooncultuur aan de Amsterdamse grachten 1860-1920.

'121 jaar KNOB'

Op vrijdag 26 juni 2020 gaf Gabri van Tussenbroek, hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten aan de Universiteit van Amsterdam, bouwhistoricus bij Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam en oud-redacteur van Bulletin KNOB, met zijn lezing 121 jaar KNOB. De doelstellingen van 1899 anno 2020 de aftrap voor de online KNOB Collegetour. Gabri van Tussenbroek ging terug naar de beginjaren van de KNOB. Hoe is de kijk op kennisuitwisseling, strijd voor behoud en documentatie van bouwwerken de afgelopen 121 jaar veranderd? Zijn we aspecten die vroeger van belang waren uit het oog verloren? De lezing is online terug te kijken.