Voor de Stimuleringsprijs komen pas afgestudeerde onderzoekers (studiejaren 2016-2017 en 2017-2018, tot en met 31 oktober 2018) in aanmerking die een opmerkelijke wetenschappelijke masterscriptie hebben geschreven of een (ontwerp-) masterproject hebben uitgevoerd in een van de wetenschapsgebieden die de KNOB behartigt: architectuurgeschiedenis, monumentenzorg, middeleeuwse archeologie (voor zover betrekking hebbend op verdwenen bouwwerken), stedenbouwgeschiedenis, historisch landschap en de restauratiegeschiedenis en -praktijk.

In tegenstelling tot eerdere edities van de Stimuleringsprijs is het geen vereiste meer dat onderzoeken op het  moment van inzending nog niet gepubliceerd zijn.

Aan de prijs is een zilveren penning, een oorkonde, een jaar lidmaatschap van de KNOB, en een geldbedrag van 500 euro verbonden. De prijswinnaar wordt daarnaast uitgenodigd om een bewerking van het onderzoek als artikel in het Bulletin KNOB te publiceren. De prijs zal tijdens onze studentenstudiedag in het voorjaar van 2019 worden uitgereikt

Voordrachten voor 7 januari 2019 indienen
Voor de beoordeling is in ieder geval een kopie van de scriptie gewenst. Het wordt gewaardeerd als de scriptiebegeleider in een begeleidende brief aangeeft waarom de scriptie wordt genomineerd. Voordrachten dienen, bij voorkeur digitaal, uiterlijk 7 januari 2019 bij het secretariaat van de KNOB binnen te zijn.

Zie het Reglement KNOB Stimuleringsprijs 2018 voor criteria, procedure voordracht en de samenstelling van de jury.

Geplaatst op