KNOB Stimuleringsprijs 2021

Met veel plezier nodigt het bestuur van de KNOB u uit om recent afgestudeerde studenten (die de studie tussen november 2018 en januari 2021 hebben afgerond) voor te dragen voor de KNOB Stimuleringsprijs voor jonge onderzoekers. De prijs zal in het najaar van 2021 worden uitgereikt, we hopen op een fysieke bijeenkomst.
We nodigen u uit de voordrachten digitaal via info@knob.nl in te dienen voor 30 april 2021.

Voor de Stimuleringsprijs komen pas afgestudeerde onderzoekers in aanmerking die een opmerkelijke wetenschappelijke masterscriptie hebben geschreven of een (ontwerp-) masterproject hebben uitgevoerd in een van de wetenschapsgebieden die de KNOB behartigt: architectuurgeschiedenis, monumentenzorg, middeleeuwse archeologie (voor zover betrekking hebbend op verdwenen bouwwerken), stedenbouwgeschiedenis, historisch landschap en de restauratiegeschiedenis en -praktijk.
In tegenstelling tot eerdere edities van de Stimuleringsprijs is het geen vereiste meer dat onderzoeken op het moment van inzending nog niet gepubliceerd zijn.

Over de prijs
Ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de KNOB bood de heer jhr. ir. D.L. Six op 26 april 2008 het bestuur een stimuleringsprijs voor nieuw academisch talent aan. De prijs bestaat uit een zilveren erepenning (de “Six-penning”) en een jaarlidmaatschap van onze Bond. Bovendien heeft het bestuur aan de prijs een geldbedrag van € 500,- verbonden. De prijswinnaar wordt daarnaast uitgenodigd een bewerking van het onderzoek als artikel in het Bulletin KNOB te publiceren.

Nomineren
De KNOB Stimuleringsprijs wordt in het najaar van 2021 uitgereikt. Voor de beoordeling is in ieder geval een kopie van de scriptie gewenst. Het wordt gewaardeerd als de scriptiebegeleider in een begeleidende brief aangeeft waarom de scriptie wordt genomineerd. Voordrachten dienen uiterlijk 30 april 2021 bij het secretariaat van de KNOB binnen te zijn. Graag de voordrachten mailen aan info@knob.nl ter attentie van Judith Fraune.

De beoordeling ligt in de handen van een deskundige jury. Deze bestaat uit de heer prof. dr. B.J.F. Colenbrander, Technische Universiteit Eindhoven, mevrouw dr. P.A. Brouwer, Universiteit van Amsterdam en de heer dr. J.E. Abrahamse, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Lees hier het complete reglement. Als u vragen heeft, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons secretariaat opnemen.

Geplaatst op