‘Een optimistische veranderaar ben ik in hart en nieren. Complexe publieke vraagstukken boeien mij’, zegt Korrie Louwes, hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, over zichzelf.
Het bestuur van de KNOB is bijzonder blij met Korrie Louwes als nieuwe voorzitter. Korrie studeerde geschiedenis aan de universiteit Leiden. Zij werkte bij vier verschillende ministeries, was wethouder van Rotterdam en adviseur bij Berenschot.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 mei jl. in Leiden is zij unaniem tot nieuwe voorzitter van de in 1899 opgerichte erfgoedvereniging gekozen. Korrie Louwes volgt daarmee Henri Lenferink op die op 22 mei  tijdens de studiedag ‘Academisch groen erfgoed’ in de Hortus botanicus van Leiden afscheid nam als voorzitter van de KNOB. Het bestuur bedankte hem voor zijn jarenlange inzet.

Het bestuur heeft alle vertrouwen dat Korrie Louwes met haar energie, bestuurlijke ervaring en passie voor het werkveld van de KNOB de Bond en het Bulletin toekomstbestendig maakt en ziet uit naar een inspirerende samenwerking.

Geplaatst op