Lidmaatschap

Als lid van de KNOB steunt u niet alleen Nederlands oudste erfgoedvereniging, u ontvangt ook vier keer per jaar gratis het Bulletin KNOB met wetenschappelijke artikelen op het gebied van ruimtelijk erfgoed. Daarnaast neemt u met korting aan de door de Bond georganiseerde studiedagen deel.

De KNOB biedt lidmaatschappen voor particulieren, (overheids)organisaties en instellingen. Het lidmaatschap van de KNOB wordt aangegaan per kalenderjaar en stilzwijgend verlengd. U kunt ook lid voor het leven worden.


Voordelen van een lidmaatschap van de KNOB

  • Netwerk van toonaangevende experts op het gebied van ruimtelijk erfgoed
  • Actuele wetenschappelijke stand van kennis in het werkveld
  • Vier keer per jaar gratis ontvangst van Bulletin KNOB
  • Korting op studiedagen over thema’s zoals de Omgevingswet en restauratie
  • Digitale nieuwsbrief

 

Tarieven 2022

Volledig lid, particulier: € 65,00
Jongeren-lid (t/m 28 jaar): € 30,00
Instellingen en organisaties: € 150,00
Lid voor het leven: € 1.500,00 (eenmalig bedrag)


Opzegging

Opzegging dient schriftelijk te geschieden vóór 1 november in het voorafgaande kalenderjaar.

Lid voor het leven

Voor een bijdrage van (tenminste) € 1.500 kunt u lid voor het leven worden. Doordat de Steunstichting KNOB kwalificeert als ‘Culturele ANBI’ kunt u een aanzienlijk belastingvoordeel genieten dat op kan lopen tot € 975, zodat u ‘netto’ € 525 schenkt. Hieronder leest u verder over dit fiscaal vriendelijke lidmaatschap:

Aanvraagformulier

De Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond legt uw gegevens vast conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We kunnen deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Met inzenden van dit formulier geeft u ons hiervoor toestemming.

Als u deze informatie niet wilt ontvangen of vragen heeft in dit kader kunt u dat aan ons laten weten via info@knob.nl. Onderaan deze pagina vindt u het Privacy Statement van de KNOB.

Aanmeldformulier Lidmaatschap

 

Steun de KNOB

De inkomsten van de KNOB komen voort uit de contributie van de leden. De KNOB is ook afhankelijk van schenkingen. Wilt u de KNOB steunen, dan kan dit door u in te schrijven als lid óf door een eenmalige of periodieke schenking te doen aan de KNOB.


Stichting Steunfonds KNOB

De KNOB heeft speciaal hiervoor de Stichting Financiële Ondersteuning KNOB, kortweg Steunfonds KNOB opgericht. Het Steunfonds helpt de KNOB bij de realisatie van haar doelstellingen, voor zover de eigen middelen van de KNOB hiertoe niet toereikend zijn. Het Steunfonds KNOB heeft in 2008 de ‘ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verkregen en kwalificeert ook als zogeheten culturele ANBI.

Dat houdt in dat het Steunfonds KNOB niet belastingplichtig is en is vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting. Om die reden komen schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan de KNOB. Maar niet alleen de KNOB heeft profijt van uw schenking. Ook u als schenker heeft een aantal fiscale voordelen.

Lees in deze pdf alle informatie over giften, schenkingen en nalatenschap aan het Steunfonds KNOB.

Stichting Financiële Ondersteuning KNOB
KvK nummer: 34 28 75 22
RSIN nummer / Fiscaalnummer: 81 86 94 981
Bankgegevens: ING Bank, rekening NL06 INGB 0008 2873 98, t.n.v. Stichting Financiële Ondersteuning KNOB

Ik geef een KNOB-lidmaatschap cadeau

Ken jij iemand met een passie voor geschiedenis en erfgoed? Laat hem of haar dan in 2022 kennismaken met de voordelen van een KNOB lidmaatschap. Als cadeau kost één jaar lidmaatschap slechts € 30. Dit geef jij cadeau met een lidmaatschap:

  • Je steunt de oudste erfgoedvereniging van Nederland
  • Hij/zij ontvangt vier keer per jaar het Bulletin KNOB
  • Met korting naar de KNOB studiedagen
  • Uitnodigingen voor de (digitale) KNOB Collegetours

Dit cadeau is snel geregeld: vul de gegevens hieronder in en we sturen jouw vriend een welkomstmail.
Enkel KNOB-leden kunnen een éénjarig KNOB-lidmaatschap cadeau doen.

Ik geef een KNOB-lidmaatschap cadeau

Gegevens van de ontvanger van het cadeau

Mijn gegevens