‘Ik ben nu niet meer lid van de redactie, ik ben de KNOB.’ Met deze woorden nam Marie-Thérèse van Thoor het erelidmaatschap van de KNOB in dank aan. In haar laudatio keek voorzitter Korrie Louwes terug op elf jaar redacteurschap van Marie-Thérèse, waarvan de laatste negen jaar als hoofdredacteur. Onder haar hoofdredactie is het Bulletin verregaand geprofessionaliseerd en als belangrijk academisch tijdschrift erkend. Sinds 2019 verschijnt het Bulletin ook online in het Engels. In het verleden richtte het Bulletin zich met name op bouwhistorie en architectuurgeschiedenis, tegenwoordig ligt de focus op het brede veld van het ruimtelijk erfgoed. Ook de periode na 1900 is meer voor het voetlicht gebracht, aansluitend bij het onderzoeksgebied van Marie-Thérèse: de geschiedenis van moderne architectuur, erfgoedzorg – en theorie.

Vol vertrouwen geeft Marie-Thérèse het hoofdredacteurschap van het Bulletin door aan Kees Somer. Zij heeft de hoofdredactie met heel veel plezier gedaan, mede dankzij een geweldig team om haar heen van mede-redactieleden, vormgever, eindredacteur en de bureaumedewerker. Marie-Thérèse dankt de bestuursleden voor de steun en het vertrouwen die zij haar in de afgelopen jaren hebben gegeven. Ze is dankbaar en verguld met het erelidmaatschap.

Ter gelegenheid van het afscheid van Marie-Thérèse organiseert de KNOB eind 2020 een symposium over het thema Authenticiteit.

Geplaatst op