Álvaro Siza, woongebouwen Punt en Komma, Parallelweg hoek Vaillantlaan, Den Haag (Google Street View, juli 2024)

Hoe wonen mensen? Wat heeft een wijk nodig om vitaal te blijven wanneer de bevolkingssamenstelling verandert en veelkleuriger wordt? Het waren vragen die de Haagse wethouder Adri Duivesteijn in de jaren tachtig van de vorige eeuw sterk bezig hielden. Hij was het die de Portugese architect Álvaro Siza op het spoor kwam en hem aandroeg voor nieuwe woningbouw in de Schilderswijk.

Met zijn toenmalige medewerker Carlos Castanheira ging Siza bij bewoners op bezoek om hen te vragen naar hun levens, woonstijlen en ervaringen. Wat ze leerden werkte direct door in de plattegronden van Siza’s woongebouwen Punt en Komma.  De in de vergetelheid geraakte klassieke Haagse portiek-ontsluiting bleek in een gereanimeerde versie nog steeds goed bruikbaar, zo demonstreerden ze. Punt en Komma werden voorbeeldig in de verdere stadsvernieuwing van de Schilderswijk. Vooral de aangrenzende woonblokken, ontworpen door het Haagse architectenbureau Geurst & Schulze architecten, zijn te beschouwen als een doorontwikkeling van het zelfde type.   

Nu, na bijna veertig jaar, zijn ze ook geschiedenis geworden en kunnen we hun kwaliteiten andermaal onder de loep nemen. Hoe zijn de woningen er nu aan toe? Werken de woningen voor de huidige bewoners nog zoals voor hun voorgangers veertig jaar geleden? Hoe is op de langere termijn de houdbaarheid gebleken van Siza’s portieken? Kunnen we van Siza voor de huidige woningbouw en stadsvernieuwing leren? 
Samen met de architecten Jeroen Geurst en Joris Molenaar, allebei destijds net zo betrokken bij de architectuur van de stadsvernieuwing als nu, trekken we op 11 oktober erop uit om de Schilderswijk opnieuw te verkennen.

Komt u mee? Reserveert u alvast 11 oktober van 14.00 tot 17.00 uur, meer informatie volgt.