De inkomsten van de KNOB komen voort uit de contributie van de leden. De KNOB is ook afhankelijk van schenkingen. Wilt u de KNOB steunen, dan kan dit door u in te schrijven als lid óf door een eenmalige of periodieke schenking te doen aan de KNOB.

Stichting Steunfonds KNOB

De KNOB heeft speciaal hiervoor de Stichting Financiële Ondersteuning KNOB, kortweg Steunfonds KNOB opgericht. Het Steunfonds helpt de KNOB bij de realisatie van haar doelstellingen, voor zover de eigen middelen van de KNOB hiertoe niet toereikend zijn. Het Steunfonds KNOB heeft in 2008 de ‘ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verkregen en kwalificeert ook als zogeheten culturele ANBI.

Dat houdt in dat het Steunfonds KNOB niet belastingplichtig is en is vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting. Om die reden komen schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan de KNOB. Maar niet alleen de KNOB heeft profijt van uw schenking. Ook u als schenker heeft een aantal fiscale voordelen.

Lees in deze pdf alle informatie over giften, schenkingen en nalatenschap aan het Steunfonds KNOB

Stichting Financiële Ondersteuning KNOB
KvK nummer: 34 28 75 22
RSIN nummer / Fiscaalnummer: 81 86 94 981
Bankgegevens: ING Bank, rekening NL06 INGB 0008 2873 98, t.n.v. Stichting Financiële Ondersteuning KNOB

Lid voor het leven

Voor een bijdrage van (tenminste) € 1.500 kunt u lid voor het leven worden. Doordat de Steunstichting KNOB kwalificeert als ‘Culturele ANBI’ kunt u een aanzienlijk belastingvoordeel genieten dat op kan lopen tot € 975, zodat u ‘netto’ € 525 schenkt. Hieronder leest u verder over dit fiscaal vriendelijke lidmaatschap: