Hoe verhouden de restauratiewerkzaamheden van Bertus Mulder zich tot de waarden van het monument en zijn bouwsubstantie? Is deze ‘technisch betere Rietveld’ hetzelfde monument als het originele gebouw, en wat is dan nog ‘authentiek’?
Behalve deze vragen komt in het artikel ‘De restauraties van het Rietveld Schröderhuis. Een reflectie’ van Bulletin-hoofdredacteur Marie-Thérèse van Thoor ook de rol van de opdrachtgever en de erfgoedinstanties aan de orde. Met een bredere, holistische blik kijkt zij naar deze ‘herschepping’ van Rietveld. Artikel lezen
Geplaatst op