Afbeelding: Gezicht op de Victoria Regia Kas in de Hortus botanicus Leiden, begin twintigste eeuw (Erfgoed Leiden en Omstreken)

Van 8 tot en met 11 mei 1990 werd in Leiden een internationaal symposium gehouden met het thema The Authentic Garden. Dit symposium was één van de vele projecten die georganiseerd werden binnen het kader van het door de Verenigde Naties en Unesco uitgeroepen World Decade for Cultural Development (1988-1997).

Vertegenwoordigers van vele wetenschappelijke disciplines uit alle werelddelen bogen zich drie dagen lang over de problemen rond een lang miskend cultuurgoed. Het symposium werd georganiseerd naar aanleiding van het toen 400-jarig bestaan van de in 1590 gestichte Hortus Academicus Lugduno-Batavus.

Corinne J. Sieger schreef in het Bulletin KNOB 89 (1990) 3 het artikel ‘The Authentic Garden’ – Verslag van het symposium gehouden naar aanleiding van het 400-jarig bestaan van de Leidse Hortus Botanicus waarin zij verslag deed van een aantal voordrachten van de in totaal 26 sprekers.

Bijna 30 jaar later, op 22 mei a.s., organiseren het Tuinhistorisch Genootschap Cascade en de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond in Leiden een studiedag onder de titel Academisch groen erfgoed: geschiedenis en kunst van de botanische tuinen in Nederland. Graag tot dan!

Geplaatst op