De KNOB vindt het contact met de jonge academische generatie belangrijk. Sinds enkele jaren maken studentbestuursleden deel uit van het bestuur van de KNOB. Per 26 juni, na de benoeming op de Algemene ledenvergadering, verwelkomt het bestuur de twee nieuwe studentbestuursleden Agnes Kooijman en Maaike Waaldijk. Samen werken ze mee aan de organisatie van (online) studiedagen, onderhouden ze de social media en het contact met studieverenigingen op het gebied van ruimtelijk erfgoed.

Agnes en Maaike stellen zich voor:

 

 

 

 

 

 

Aangenaam, leden van KNOB!

Vanuit een zonovergoten balkon in de stille stad Brussel, groet ik jullie! Vorige week kreeg ik het nieuws dat ik een tijdje mee mag denken met het bestuur. Voor nu gaat dat nog even via de digitale route maar hopelijk zien we elkaar snel ter plaatse.
Hoewel ik nu Frans en Vlaams om mij heen hoor, werk en studeer ik eigenlijk in Utrecht. Daar ben ik bezig met een tweede (onderzoeks)master en focus ik mij maar al “te” graag en “te” vaak op de verspreiding en interpretatie van architectonische kennis via het gedrukte medium in de zestiende en zeventiende eeuw, zoals prenten en boeken. Een kans om te werken met onder andere architectuurprenten uit de Lage Landen bracht mij tijdelijk naar het Zuiden. Hoewel ik nu nog even vastzit, passeer ik binnenkort weer de grens naar mijn eigen kot, maar ben ik wel een leuke student-bestuursfunctie bij het KNOB rijker.
Meedenken over de onderwerpen, focus en bijpassende activiteiten lijkt mij heel interessant, want welke onderzoeken naar erfgoed zijn actueel en welke nieuwe resultaten hebben architectuurhistorici gevierd? Het zijn dat soort vragen waar ik bij lezingen, conferenties en tijdens het lezen van het Bulletin over leerde. En ze zijn kostbaar, want door zowel de vele sprekers als schrijvers begreep ik op welke verschillende manieren ik mede onderzoek kon verrichten. Graag buig ik dus mijn hoofd met anderen over thematieken, zeker met oog op nieuwe studenten maar ook voor architectuur- en erfgoedliefhebbers en mensen uit het vak. Het maakt namelijk niet uit of de interesse uit wetenschappelijke hoek komt of uit belangstelling, men leert waar geïnteresseerden en specialisten zich verenigen voor het waarderen, bespreken en aanschouwen van architectuur en erfgoed. En hier sluit ik graag bij aan!

Tot heel snel,
Liefs
Agnes Kooijman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste KNOB-leden,

Mijn naam is Maaike Waaldijk. En ik wil het huidige KNOB bestuur bedanken voor de mogelijkheid om aan de slag te mogen gaan als een van studentbestuursleden van de KNOB. Ik heb er hartstikke veel zin in!
Ik ben 23 jaar oud, zesdejaarsstudent en woon in Delft. Ik doe een master Architectuur aan de TU Delft en een master Architectuurgeschiedenis en monumentenzorg aan de Universiteit Utrecht. Hiervoor heb ik een bachelor bouwkunde in Delft gehaald. Tijdens de bachelor realiseerde ik me snel dat de historische achtergrond van het vak ontzettend belangrijk is. Toen de masterkeuze voor de deur stond was de keuze dan ook snel gemaakt om naast een Delftse master meer verdieping in Utrecht te gaan zoeken.
Historisch besef biedt houvast en inspiratie tijdens ontwerpen maar is naar mijn idee ook een essentieel onderdeel voor het duurzaam ontwikkelen en onderhouden van onze gebouwde omgeving en landschappen. Ik denk dat de KNOB heel interessant is voor de jongere (studerende) generatie. Daarbij moet wel gelet worden op de toegankelijkheid. In praktische zin maar zeker ook inhoudelijk. Aan de populariteit van de erfgoedgerichte afstudeerrichtingen en het feit dat er redelijk wat bouwkunde studenten kiezen voor een master architectuurgeschiedenis is te merken dat daar genoeg potentiële geïnteresseerden tussen zitten.
Naast studeren ben ik actief in de medezeggenschap van de TU Delft waar mijn politieke interesse werd aangewakkerd. Ik kan daar mijn ei kwijt kan door de centrale studentenraad te ondersteunen. In mijn vrije tijd roei ik en ben ik vaak op de racefiets te vinden in de omgeving van Delft.

Hopelijk tot snel bij een (online) bijeenkomst!
Maaike Waaldijk

Geplaatst op