Op 3 januari 2020 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in de Staatscourant het voorgenomen besluit tot vervreemding van een verzameling bouwfragmenten gepubliceerd. Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) maakt in een naar de Rijksdienst ingezonden zienswijze kenbaar dat het hier zeer verrast over is.

Het is uiterst ongebruikelijk een dergelijke verzameling van cultuurgoederen te vervreemden, door een (rijks-) overheid of in het algemeen door een beheerder van een museale collectie – in het bijzonder op landelijk niveau. Dit is in tegenspraak met het algemene beleid dat een collectie doorgaans in het geheel of grotendeels bij de bestaande eigenaar wordt gehouden.

De KNOB vraagt de Rijksdienst om inzicht in de cultuurhistorische en wetenschappelijke betekenis van de verzameling bouwfragmenten. De in het voorgenomen besluit genoemde motivatie is naar mening van de KNOB niet zonder meer overtuigend.
Mocht de Rijksdienst het voornemen doorzetten en de bouwfragmenten afstoten, vraagt de KNOB te overwegen om de collectie in een groot depot in Amersfoort of in een voormalig munitiedepot in Drenthe op te slaan, beter te inventariseren, te waarderen en te bewaren.

Lees hier de hele zienswijze

Afbeelding: opgegraven bouwfragmenten Huis te Gramsbergen, 1935 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Geplaatst op