Bijeenkomsten en publicaties

Activiteiten
De KNOB organiseert voor haar leden en belangstellenden een reeks van terugkomende activiteiten die haar doelstellingen ondersteunen.
De KNOB organiseert jaarlijks een aantal studiedagen over uiteenlopende (actuele) onderwerpen, zo mogelijk in samenwerking met andere organisaties en universitaire instellingen.
DE KNOB organiseert ook excursies soms in aansluiting op een studiedag, maar soms ook als op zichzelf staande activiteit waar maximaal 30 personen aan deel kunnen nemen.
De KNOB organiseert ook online lezingen om kennis te delen. De KNOB Collegetour laat deskundigen aan het woord en biedt een platform om onderzoeksresultaten, ambities en ideeën te delen.
De KNOB reikt tweejaarlijks de Six-penning uit als KNOB Stimuleringsprijs aan nieuw academisch talent met een opmerkelijke wetenschappelijke scriptie, artikel of project.
Het Bulletin KNOB is een wetenschappelijk tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt en in binnen- en buitenland erkend is als belangrijke kennisbron op het terrein van het cultureel erfgoed.
De KNOB geeft ook de serie OverHolland uit. De theoretische reflectie richt zich in OverHolland vooral op de mogelijke verbanden tussen stadsanalyse en architectonisch ontwerp.