KNOB bijeenkomsten

Collegetour
De KNOB organiseert, naast de fysieke studiedagen, ook online lezingen om kennis te delen. De KNOB Collegetour laat deskundigen aan het woord en biedt een platform om onderzoeksresultaten, ambities en ideeën te delen. Een vooral leuke manier om mensen uit het werkveld beter te leren kennen en informatie te krijgen omtrent onderzoeksmethodiek, promoties en verwachtingen.
Collegetour afleveringen
Alle
2023
2022
2021
2020
2023
mei 12, 2023
Stadsvernieuwing, dat zijn toch die lelijke woningen uit de jaren zeventig en tachtig die de historische binnensteden ontsieren? Nu er zoveel aandacht is voor de architectuur en stedenbouw uit de periode van 1965 tot 1990, is het hoog tijd voor een herwaardering van de stadsvernieuwing. De lezing van Aimée Albers laat zien dat er een bijzondere ontwerpgeschiedenis aan ten grondslag ligt.
Aimée Albers
2023
januari 13, 2023
KNOB-leden ontvingen half december het themanummer ‘Binnenhof’ van het Bulletin KNOB thuis. Het onderwerp nodigt uit voor verder gesprek. Daar zorgt de KNOB Collegetour van 13 januari voor!
Het Binnenhof Lex van Tilborg en Paul Meurs
2022
oktober 28, 2022
Hoe gaat het met de grootschalige restauratie van de toren die al lange tijd in de steigers staat? In 2015 werd het restauratieproject gestart, het ligt in handen van Rothuizen Architecten en Adviseurs. Bouwhistoricus en restauratiearchitect Karlijn de Wild neemt ons mee in de voortgang van het Domtoren-project waarbij drie grote lijnen aan bod komen: de technische noodzaak van de restauratie en het besluitvormingsproces (met bijzondere aandacht voor natuursteen), de vooronderzoeken die hebben geleid tot het uiteindelijke restauratieplan en de rol van het onderzoek tijdens alle werkzaamheden.
De Domtoren Karlijn de Wild
2021
december 17, 2021
Onderzoekers Tom Packet en Joke Reichardt presenteren bevindingen uit hun eerdere (scriptie)onderzoeken over naar de relatie tussen Amerika en de Lage Landen. Beiden doken in op onderbelichtte periodes toen de invloedrijke architecten Victor Horta (1861-1947) en Willem Marinus Dudok (1884-1974) in de Verenigde Staten verbleven. Op basis van nauwgezet bronnenonderzoek hebben beide auteurs nieuwe en belangrijke hoofdstukken toegevoegd aan wat er al over deze architecten is geschreven.
Amerika Tom Packet en Joke Reichardt
2021
mei 20, 2021
Peter Verhoeff neemt ons mee in het onderzoek en ontwerp van twee uiteenlopende projecten van Stichting In Arcadië. Allereerst bespreekt hij de restauratie van de Oostparterre van Landgoed Middachten waarvoor historisch onderzoek is uitgevoerd. Het tweede project is het Cantonspark in Baarn, een openbaar park met botanisch verleden. Stichting In Arcadië is in 2018 benaderd door de gemeente Baarn om, als voorbereiding op een restauratie en kwaliteitsverbetering van het Cantonspark, een historisch onderzoek met waardestelling op te stellen.
Groene Monumenten Peter Verhoeff
2021
maart 19, 2021
Vanaf september tot december 2020 was in het Centraal Museum in Utrecht de tentoonstelling ‘De ommuurde stad’ te zien. Wegens de lockdown werd deze helaas gesloten, maar al snel volgde een virtuele online rondleiding door de curator zelf. In deze lezing van 19 maart 2021 neemt René de Kam ons mee door de tentoonstelling, diens totstandkoming en de historische stukken.
De Ommuurde Stad René de Kam
2020
december 03, 2020
Wat zijn de Koloniën van Weldadigheid eigenlijk? Hoe werkt dat, UNESCO werelderfgoed worden? Waar krijg je mee te maken en hoe lang duurt dat? Wat voor onderzoek vond plaats en blijven er nog onderzoeksvragen over? Wat voor samenwerking is nodig? En wat voor soort expertise? Wat zijn mooie momenten in zo’n proces? Wendy Schutte van het Programmabureau Koloniën van Weldadigheid gaf op 3 december 2020 een inkijkje in de praktijk van een cultureel landschap met de ambitie en potentie om UNESCO werelderfgoed te worden.
Koloniën van Weldadigheid Wendy Schutte
2020
oktober 30, 2020
Op 30 oktober 2020 vertelde Eva de Bruijne over haar onderzoek naar een recentelijk herontdekt postmodern interieur in Amsterdam. Het gaat om het vergeten wooninterieur van wijlen directeur van het Groninger Museum Frans Haks dat werd ontworpen door Italiaanse architect-ontwerper Alessandro Mendini. Coert Peter Krabbe belichtte vanuit zijn positie als architectuurhistoricus bij Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam (MenA) als tweede spreker van deze collegetour het Mendini interieur.
Een postmoderne Mendini in Amsterdam Eva de Bruijne en Coert Peter Krabbe
2020
juni 26, 2020
Op vrijdag 26 juni 2020 gaf Gabri van Tussenbroek, hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten aan de Universiteit van Amsterdam, bouwhistoricus bij Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam en oud-redacteur van Bulletin KNOB, met zijn lezing 121 jaar KNOB. De doelstellingen van 1899 anno 2020 de aftrap voor de online KNOB Collegetour. Gabri van Tussenbroek ging terug naar de beginjaren van de KNOB. Hoe is de kijk op kennisuitwisseling, strijd voor behoud en documentatie van bouwwerken de afgelopen 121 jaar veranderd? Zijn we aspecten die vroeger van belang waren uit het oog verloren?
121 jaar KNOB Gabri van Tussenbroek