Ledenorganisatie

Leden
De KNOB is een vereniging met meer dan 500 individuele en institutionele leden. Het lidmaatschap van de KNOB staat open voor iedereen die professioneel of belangstellend bij het onderzoek en het behoud van het culturele erfgoed van de gebouwde omgeving en het landschap betrokken is of zich daarbij betrokken voelt.

Lidmaatschap

Als lid van de KNOB steunt u niet alleen Nederlands oudste erfgoedvereniging, u ontvangt ook vier keer per jaar gratis het Bulletin KNOB met wetenschappelijke artikelen op het gebied van ruimtelijk erfgoed. Daarnaast neemt u met korting aan de door de Bond georganiseerde studiedagen deel.
De KNOB biedt lidmaatschappen voor particulieren, (overheids)organisaties en instellingen. Het lidmaatschap van de KNOB wordt aangegaan per kalenderjaar en stilzwijgend verlengd. U kunt ook lid voor het leven worden.