KNOB bijeenkomsten

Excursies
De KNOB organiseert excursies, de ene keer in aansluiting op een studiedag, de andere keer als een zelfstandige activiteit. Maximaal 30 personen kunnen deelnemen.
Excursie overzicht
Alle
2022
2022
april 22, 2022
Wat zijn de plannen van de TU Delft met iconische gebouwen zoals de Aula en EWI en hoe gaat de universiteit om met restauratie en herbestemming? In den beginne was de toen nog Polytechnische School in de binnenstad van Delft gevestigd, daarna schoof de TH over de Schie naar wat nu TU-Noord wordt genoemd. In de tweede helft van de twintigste eeuw werd de universitaire campus opgezet zoals we hem nu kennen, een samenspel van gebouwen en openbare ruimte grenzend aan de binnenstad.
2022
september 23, 2022
Op vrijdagmiddag 23 september 2022 organiseerde de KNOB samen met woningstichting Rochdale een excursie door Amsterdam Nieuw-West. De excursie leidde langs diverse projecten in de Kolenkitbuurt, de Dobbebuurt en de Van Deysselbuurt die ieder voor zich de spanning ondergaan tussen de intenties van de wederopbouwperiode en de veranderingen van later. De excursie werd afgesloten met een discussie onder leiding van bestuurslid Bernard Colenbrander in het Van Eesterenmuseum.