Op vrijdagmiddag 23 september 2022 organiseerde de KNOB samen met woningstichting Rochdale een excursie door Amsterdam Nieuw-West. De excursie leidde langs diverse projecten in de Kolenkitbuurt, de Dobbebuurt en de Van Deysselbuurt die ieder voor zich de spanning ondergaan tussen de intenties van de wederopbouwperiode en de veranderingen van later. Bij de afsluitende discussie onder leiding van bestuurslid Bernard Colenbrander in het Van Eesterenmuseum opperden de deelnemers ideeën voor Rochdale voor de opgave van Nieuw-West. Zo zou een supervisor voor de wijk samen met bewoners een strategisch kader voor heel Nieuw-West kunnen opstellen, waarbij de stedenbouw als scharnier tussen alle lagen van Nieuw-West functioneert. Aan de ontwerpers de uitdaging om in de ziel van Van Eesteren te ontwikkelen, wetende dat ook Van Eesteren pragmatisch in zijn ontwerp moest schuiven waardoor zijn ideale maat is aangetast. Tenslotte rees de vraag hoe veroudering in een modernistisch ontwerp te waarderen? Wat is de patina die we moeten houden? En hoe ver ga je in het oprekken en aanpassen van wat eerst een strak ontwerp was?