Excursie campus TU Delft
Excursie campus TU Delft

Op vrijdagmiddag 18 november 2022 organiseerden de KNOB en DOCOMOMO een excursie over de TU Delft Campus

Wat zijn de plannen van de TU Delft met iconische gebouwen zoals de Aula en EWI en hoe gaat de universiteit om met restauratie en herbestemming? In den beginne was de toen nog Polytechnische School in de binnenstad van Delft gevestigd, daarna schoof de TH over de Schie naar wat nu TU-Noord wordt genoemd. In de tweede helft van de twintigste eeuw werd de universitaire campus opgezet zoals we hem nu kennen, een samenspel van gebouwen en openbare ruimte grenzend aan de binnenstad.

De excursie startte met koffie en thee in de kantine van de Faculteit Bouwkunde aan de Julianalaan 134, na transformatie onder leiden van Braaksma & Roos sinds 2008 gevestigd in het voormalige hoofdgebouw van de TU Delft.
Vanaf daar fietsten we naar de Aula, schoolvoorbeeld van brutalisme, in 1966 gebouwd naar ontwerp van Jo van den Broek en Jaap Bakema. Wido Quist, associate professor Heritage & Technology bij de Faculteit Bouwkunde en secretaris van DOCOMOMO International, lichtte het onderzoek naar een mogelijke restauratie en modernisering van de Aula toe.
Vervolgens leidde de excursie ons naar de EWI Hoogbouw, ofwel Elektro. In 2018 verzette DOCOMOMO zich tegen de sloop van de iconische modernistische blauw-rode toren. Wat zijn plannen en mogelijkheden voor herbestemming?
Aansluitend bezochten wij de Hammenboerderij. In het kader van de uitbreidingsplannen van de campus kocht de TU Delft in de jaren vijftig van de twintigste eeuw de boerderij op. Tot enkele jaren geleden was de boerderij nog bewoond. Welke rol kan de boerderij voor het gebied spelen? Wat zijn de uitdagingen en oplossingen in het herstel? Elizabeth Blokland, assetmanager van de Hammenboerderij, en Martijn Barendregt, uitvoerder van restauratie-aannemer Jurriëns, vertelden ons meer erover.
Wij sloten de excursie af met een drankje bij Cafe X.