Binnenhof met Ridderzaal - tekening van J. Blaeu
Binnenhof met Ridderzaal - tekening van J. Blaeu

De redactie van het Bulletin KNOB bereidt een themanummer voor over het Binnenhof in Den Haag. Dit nummer verschijnt eind 2022 en moet nieuw licht werpen op de architectonische geschiedenis van dit bijzondere complex. De redactie nodigt geïnteresseerden uit vóór 1 december 2021 een voorstel voor een artikel in te sturen. De redactie selecteert een aantal inzenders en zal hen vragen het voorstel uit te werken tot een artikel van maximaal 4.000 woorden (deadline 1 juli 2022). De artikelen zullen op de gebruikelijke wijze worden beoordeeld door twee anonieme beoordelaars (reviewers). Voor de richtlijnen voor het indienen van een voorstel zie hieronder.

Achtergrond
Ter voorbereiding op de grootscheepse renovatie van het Binnenhof publiceerde het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in 2015 de Objectvisie Binnenhof, als complement van het drie jaar eerder door het Atelier Rijksbouwmeester opgestelde Masterplan Binnenhof. Benaderde het masterplan het complex primair vanuit functionaliteit en gebruik, de objectvisie nam de architectonische kwaliteit en de monumentale waarde van de gebouwen als uitgangspunt. Dit gebeurde op basis van eerder gepubliceerd onderzoek naar verschillende aspecten van het Binnenhof en voor dit doel uitgevoerde bouwhistorische verkenningen. Ook nadien is veel onderzoek gedaan naar het Binnenhofcomplex. Dit resulteerde onder meer in 2018 in het boek Interieurs van het Binnenhof. Met het oog op de renovatie werden in opdracht van het RVB de afgelopen drie jaar diverse bouwhistorische onderzoeken gedaan naar delen van het complex en zogenoemde hotspots, dat wil zeggen plekken waar ingrepen in de gebouwde substantie zijn voorzien. Deze deelstudies, bouwhistorische rapportages en waardestellingen zijn te vinden op de website van het RVB. Andere onderzoeken zijn nog in uitvoering.

De recent uitgevoerde deelstudies zijn publiekelijk beschikbaar, maar synthetiserende studies waarin de resultaten van recent onderzoek worden geïncorporeerd ontbreken nog. In het voorgenomen themanummer van het Bulletin KNOB kunnen op grond van de bestaande literatuur en de afgeronde en nog lopende onderzoeken nieuwe inzichten over de geschiedenis en betekenis van het Binnenhof worden gepresenteerd.

Inzenden
Gebruik voor het aanleveren van voorstellen de richtlijnen voor indienen van een artikelvoorstel Bulletin KNOB.
Inzenden kan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verdere informatie
Voor algemene informatie over het Bulletin KNOB, zie Bulletin KNOB.
Voor het schrijven van een artikel, zie richtlijnen voor auteurs.