De winnaar van de KNOB Stimuleringsprijs voor nieuw academisch talent is Lara Reyniers van de Vrije Universiteit Brussel (derde van links op de foto) met haar scriptie Salvage and reuse of construction materials in Brussels from 1900 to 1960. Tracing materials sourced from demolition works for the North-South Junction

In haar scriptie gaat Reyniers in op een thema dat de laatste jaren hier en daar opduikt in architectuurhistorisch onderzoek en het erfgoedveld, het is de keerzijde van de medaille van bouwen: sloop. De periode die Reyniers onder de loep neemt kennen we vooral als een tijd van grootschalige vernieuwingen en nieuwbouw, maar ook van de opkomst van monumentenzorg. Dat onderzoek naar sloop ten behoeve van cityvorming nieuw licht kan werpen op de bouwpraktijk en omgang met oude materialen en gebouwen toont Reyniers overtuigend aan. Het is een moderne architectuurgeschiedenis die we nog niet kennen. Ze weet uit een grote diversiteit aan bronmateriaal de informatie te halen waarmee ze een verhaal vertelt dat zich uitstrekt van het ambacht van slopers, met alle materiele, technische en procedurele kenmerken die daarbij horen, tot het stedenbouwkundig en erfgoed beleid van de stad. Voorts wordt ook de ruimtelijke inbedding ervan in de stad inzichtelijk gemaakt. Er komt van alles voorbij, van goed gebruikt fotomateriaal tot fragmentendepots en economische modellen voor sloop. Door de systematische aanpak weet ze dat te verbinden tot een samenhangend en goed geschreven verhaal. Reyniers is daarmee geen sloper maar een bouwer die goed gebruik maakt van oude en moderne materialen en technieken; eentje waar de architectuurgeschiedenis rijker van wordt.
De thematiek, het onderwerp en de aanpak passen goed bij de geschiedenis en het werkveld van de KNOB, heeft actualiteitswaarde en de resultaten werpen een nieuw licht op het bouwen en ordenen in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Juryverslag KNOB Stimuleringsprijs 2023

Op vrijdag 9 juni 2023 werd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die zo vriendelijk was de genomineerden en de gasten te ontvangen, voor de zevende keer de Six-penning uitgereikt. Na de presentaties van alle genomineerden en de lezing van Tom Packet (VU Brussel), winnaar ex aequo met Aimée Albers van de KNOB Stimuleringsprijs 2021, over zijn actueel onderzoek naar Victor Horta’s lezingen over Amerikaanse architectuur in de jaren twintig reikte juryvoorzitter Eva Röell de prijs uit. De jury wil niet onvermeld laten dat de scripties van de andere genomineerden Doris Hattink, Marijke Houvenaghel, Agnes Kooijman, Laura Lubbers en Anna Peschier van zeer hoge kwaliteit zijn. De jury is ervan overtuigd dat hen een fraaie professionele toekomst wacht.

KNOB Stimuleringsprijs voor nieuw academisch talent
De Stimuleringsprijs werd in 2008 in het leven geroepen door aftredend KNOB voorzitter jhr. ir. D.L. Six. De heer Six bood het bestuur de zogenaamde ‘Six-penning’ aan. Voor deze onderscheiding komen nieuwe onderzoekers in aanmerking die een opmerkelijke wetenschappelijke scriptie of artikel hebben geschreven of een project hebben uitgevoerd in een van de wetenschapsgebieden die de KNOB behartigt.