Binnenhof vanuit het noordwesten (foto Gerard van Roon, Rijksvastgoedbedrijf)
Binnenhof vanuit het noordwesten (foto Gerard van Roon, Rijksvastgoedbedrijf)

Op vrijdag 13 januari a.s. om 16.00 uur luiden wij het nieuwe jaar in met een online KNOB Collegetour over ‘ons’ Binnenhof, dat sinds de dertiende eeuw het middelpunt van de Hollandse en Nederlandse politiek is. 

KNOB-leden ontvingen half december het themanummer ‘Binnenhof’ van het Bulletin KNOB thuis.
In zeven artikelen wordt aandacht besteed aan de Grafelijke Zalen, het Stadhouderlijk Kwartier, de Ministeries van Koloniën en Justitie en de nieuwbouw voor de Tweede Kamer. Ondanks de diversiteit van onderwerpen en benaderingen zijn er opvallende constanten: uitgesproken ambities ten aanzien van representatie, monumentaliteit, kwaliteit, functionaliteit en de verhouding tot de historische context. Vanaf de negentiende eeuw waren er botsende visies en felle publieke debatten, wat dan vaak leidde tot meer behoudende compromissen in de uitvoering. Ook wat dat betreft staat de huidige renovatie van het Binnenhof in een rijke traditie.
Het onderwerp nodigt uit voor verder gesprek. Daar gaat de KNOB Collegetour op 13 januari voor zorgen!

Bijna iedereen heeft wel een beeld van het Binnenhof voor ogen. Lex van Tilborg, conservator bij het Haags Historisch Museum, laat in zijn lezing Nooit gebouwd Binnenhof de ontwerpen zien die wij juist niet kennen: bijzondere, toch onuitvoerbare ontwerpen die sinds halverwege de negentiende eeuw voor het Binnenhof zijn gemaakt. Laat u verbazen!

Aansluitend onderzoekt Paul Meurs in zijn lezing De lange weg naar nieuwbouw voor de Tweede Kamer (1970-1992) het ontwerpproces, de achterliggende ideeën en het resultaat van de nieuwbouw. In 1980, toen de opdracht aan Pi de Bruijn werd gegund, was een belangrijke vraag hoe uit de mix van oude en nieuwe gebouwen een helder parlementsgebouw kon ontstaan. De ambitie om de Tweede Kamer open en toegankelijk te maken kon niet worden gerealiseerd en het complex manifesteert zich naar buiten als een gesloten vesting. Wat betekende dit besluit voor de architectonische uitdrukking van een waardig regeringscentrum?

Kijkt, luistert en discussieert u mee! De KNOB Collegetour is gratis maar meldt u snel aan, registratie is vereist.

Lex van Tilborg studeerde middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Als conservator van het Haags Historisch Museum maakt hij tentoonstellingen en publiceert hij over uiteenlopende aspecten van de Haagse geschiedenis. In 2019 verscheen van zijn hand het boek ‘Nooit gebouwd Den Haag’.

Paul Meurs studeerde architectuur aan de TU Delft (1988) en promoveerde aan de VU Amsterdam (2000). Hij is partner van SteenhuisMeurs, een adviesbureau voor cultuurhistorie en ruimtelijke opgaven, supervisor van verschillende locaties en lid van de kwaliteitsteams Hollandse Waterlinies en Topicus Deventer. Van 2006 tot 2016 bekleedde hij de leerstoel Heritage and Cultural Value aan de TU Delft.