Mr. J.C. Overvoorde
Mr. J.C. Overvoorde

Op 25 mei 1918 vond de eerste vergadering van het Rijksbureau plaats, honderd jaar geleden. De instelling van het Rijksbureau betekende de geboorte van een rijksdienst voor de erfgoedzorg, die na meerdere omvormingen en fusies thans de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is.

Tegelijkertijd hebben sinds de vorige eeuwwisseling particuliere organisaties de overheid gestimuleerd en gecorrigeerd, denk aan de Bond Heemschut (1911), de eveneens honderdjarige Vereniging Hendrick de Keyser (1917) en de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (1899) die in 1917 de zogenoemde Grondbeginselen publiceerde.
Na het succesvolle congres over 100 jaar Grondbeginselen dat de KNOB in 2017 hield, presenteren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de KNOB ter gelegenheid van de 100-jarige verjaardag van het Rijksbureau de studiedag 100 jaar engagement in de erfgoedzorg.

Naast de honderdjarige verjaardag van het Rijksbureau is de tweede aanleiding van de studiedag de verschijning van een biografie van mr. dr. J.C. Overvoorde, één van de pioniers van de erfgoedzorg. Het boek is geschreven door naamgenoot en wetenschapsfilosoof drs. P.P.J. Overvoorde: een ware eyeopener over het leven van een relatief onbekend persoonlijkheid.

J.C. Overvoorde was oprichter van de KNOB, inventariseerde monumenten, was tevens archivaris en museumdirecteur, behartiger van het overzeese erfgoed en kwam als jurist op voor de rechten van vrouwen en arbeiders. Deze oudheidkundige, activistische Overvoorde staat in het middagprogramma centraal, in een bijdrage van zijn biograaf en in andere lezingen over zijn activiteiten in Dordrecht en Leiden. In de ochtend komt meer algemeen de relatie tussen monumentenzorg en universiteit aan bod, de zorg voor het overzeese erfgoed die ook begin 20ste eeuw al speelde, het denken in context en ruimte en de wijze waarop (historische) gebouwen 100 jaar geleden werden afgebeeld.