Studiemiddag Sloop in de Duif te Amsterdam
Studiemiddag Sloop in de Duif te Amsterdam

Ondanks dat de grote kaalslag voorbij lijkt, wordt in Nederlandse steden nog regelmatig gesloopt. Vooral de naoorlogse wijken moeten het ontgelden. Het doel van de studiemiddag is een overzicht te bieden van wát en hoeveel er wordt gesloopt en wat voor soort bebouwing dat voornamelijk betreft. Vervolgens zullen de oorzaken daarvan worden behandeld. Wanneer is sloop onvermijdelijk? Hoe duurzaam is sloop? Hoe kijken ontwikkelaars en corporaties daar tegenaan? Ten slotte zal een aantal positieve voorbeelden worden belicht, waarbij sloop is voorkomen. We gaan na welke instrumenten daarbij de doorslag hebben gegeven.

Programma

13.30     Inloop met koffie
14.00     Welkom door dagvoorzitter Guido Wallagh
14.05     Jorien Kaper (Gemeente Amsterdam): De bestuurlijke context van erfgoedbescherming
14.15     Wouter van Elburg (Universiteit van Amsterdam): Amsterdam sloopt!
14.30     Karel Loeff (Heemschut): Nederland sloopt. Over ouderdom en armoede op erfgoedgebied
14.45     Eric Nagengast (Rochdale): Waarom wordt er gesloopt? Het perspectief van de corporatie
15.00     Menno Hartsema (BOUWscoop/Ecoquaestor): CO2 en milieuwinst van herbestemming

15.15     Pauze

Praktijkvoorbeelden van afgewende sloop
15.30     Bene Colenbrander (Heemschut): Prinses Marijkestraat
15.40     Gijs Hoen (Stadsherstel): Raamsteeg
15.50     Erik Swierstra (ProWest): Airey-woningen De Vlugtlaan en Staalmanplein
16.00     Niek Smit (Hendrick de Keyser): Oosterleek 39 en Thamerlaan 14, Uithoorn
16.10     Walther Schoonenberg (VVAB): Binnengasthuisterrein
16.20     Bonny Alberts (SMAN): Tuindorpen in Amsterdam Noord
16.30     Vladimir Stissi (Cuypersgenootschap): Badhuis Zaanstraat, Pakhuis de Zwijger, Ten Kateschool, Donker Curtiusstraat

16.40     Slotdiscussie

17.00     Slotwoord Rogier Noyon (Amsterdam Erfgoed Overleg)