Vrijdag 9 juni a.s. van 13.30 tot 17.30 uur vindt in de Kinderdijkzaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Smallepad 5 in Amersfoort) de uitreiking van de KNOB Stimuleringsprijs 2023 plaats. Geinteresseerden zijn van harte welkom deze prijsuitreiking bij te wonen.

De toegang is gratis, aanmelding is gewenst. 

De jury, die bestaat uit dr. Eva Röell (voorzitter), prof. dr. Jaap Evert Abrahamse en drs. Ad van der Zee, heeft met veel genoegen en waardering kennisgenomen van de inzendingen. De voorgedragen scripties waren zeer verschillend van onderwerp en karakter en van hoge kwaliteit. Na zorgvuldig overleg heeft de jury de scripties van Doris Hattink (Universiteit Utrecht), Marijke Houvenaghel (KU Leuven), Agnes Kooijman (Universiteit Utrecht), Laura Lubbers (Universiteit van Amsterdam), Anna Peschier (Universiteit van Amsterdam) en Lara Reyniers (Vrije Universiteit Brussel) voor de prijs genomineerd.

Op vrijdagmiddag 9 juni a.s. presenteren de genomineerden hun onderzoek. Voorafgaand aan de bekendmaking van de winnaar houdt Tom Packet een voordracht met de titel Naar een architectuur van vereenvoudiging? Victor Horta’s lezingen over Amerikaanse architectuur in de jaren twintig. Tom Packet won met zijn scriptie ex aequo met Aimée Albers de KNOB Stimuleringsprijs 2021, momenteel werkt hij aan de Vrije Universiteit Brussel aan een doctoraat over Belgisch-Amerikaanse architecturale uitwisseling tijdens het interbellum. 

De voertaal van de prijsuitreiking is Nederlands.

Programma

13.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

13.45 uur
Welkomstwoord door de RCE en KNOB

13.55 uur
Presentatie Doris Hattink (Universiteit Utrecht), Looking up and beyond. Daniel Marot’s ceiling designs and their commissioners

14.10 uur
Presentatie Marijke Houvenaghel (KU Leuven), Christopher Wren and the 17th Century "Auditorium Church". A Theoretical Fallacy or a Proof of Concept?!

14.25 uur
Presentatie Agnes Kooijman (Universiteit Utrecht), An architectural, universal language of beds and beyond. A study of Paul Vredeman de Vries' furniture print series

14.40 uur
Presentatie Laura Lubbers (Universiteit van Amsterdam), Hendrik Wijdeveld en de stedeloze stad (1918-1962). Een utopie in perspectief

14.55 uur
Pauze

15.15 uur
Presentatie Anna Peschier (Universiteit van Amsterdam), De Wallenkwestie. Stadshistorisch onderzoek naar de Amsterdamse kadeonderhoudsverplichting voor huiseigenaren en de verschuiving van het kadeonderhoud naar gemeentelijke verantwoordelijkheid in de negentiende eeuw

15.30 uur
Presentatie Lara Reyniers (Vrije Universiteit Brussel), Salvage and reuse of construction materials in Brussels from 1900 to 1960. Tracing materials sourced from demolition works for the North-South Junction

15.45 uur
Lezing door Tom Packet (Vrije Universiteit Brussel), Naar een architectuur van vereenvoudiging? Victor Horta’s lezingen over Amerikaanse architectuur in de jaren twintig

16.15 uur
Juryrapport KNOB Stimuleringsprijs en uitreiking Six-penning

Aansluitend gelegenheid tot napraten tijdens de borrel

KNOB Stimuleringsprijs voor nieuw academisch talent
De Stimuleringsprijs werd in 2008 in het leven geroepen door aftredend KNOB voorzitter jhr. ir. D.L. Six. De heer Six bood het bestuur de zogenaamde ‘Six-penning’ aan. Voor deze onderscheiding komen nieuwe onderzoekers in aanmerking die een opmerkelijke wetenschappelijke scriptie of artikel hebben geschreven of een project hebben uitgevoerd in een van de wetenschapsgebieden die de KNOB behartigt.

Route
De RCE ligt op 10 minuten loopafstand van Amersfoort CS, de dichtstbijzijnde parkeergarage ligt aan het Stadhuisplein.

We zien uit naar uw komst!

 

Logos KNOB RCE trans