De aanvraag van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) om een officiële partner te worden van de New European Bauhaus (NEB) is gehonoreerd. De NEB is een initiatief van de EU-president Ursula von der Leyen.

Von der Leyen voorzag dat de klimaatdoelstellingen uit de Europese Green Deal niet alleen een technische opgave zijn, maar ook een sociale en culturele dimensie hebben.

De focus van NEB is drievoudig: schoonheid, duurzaamheid en inclusiviteit. DE KNOB meent dat de zorg voor erfgoed naadloos aansluit op de doelstellingen van de New European Bauhaus.