Govert Flinckstraat, hoek Hercules Seghersstraat, februari 1987 (Stadsarchief Amsterdam)

Op vrijdag 12 mei a.s. presenteerde Aimée Albers bevindingen uit haar scriptieonderzoek over de vormgeving en het onconventionele ontwerpproces van de stadsvernieuwing. Kijk de lezing en de aansluitende discussie nu terug

Stadsvernieuwing, dat zijn toch die lelijke woningen uit de jaren zeventig en tachtig die de historische binnensteden ontsieren? Nu er zoveel aandacht is voor de architectuur en stedenbouw uit de periode van 1965 tot 1990, is het hoog tijd voor een herwaardering van de stadsvernieuwing. Het onderzoek van Aimée laat zien dat er een bijzondere ontwerpgeschiedenis aan ten grondslag ligt.
Door de focus te verleggen van politiek en beleid naar de oude buurten in Amsterdam en de actoren die zich hier met de vernieuwing bemoeiden laat ze zien hoe buurtbewoners en architecten de handen ineen sloegen en op welke waarden de architectuur en stedenbouw moeten worden beoordeeld.

Aimée Albers is architectuurhistoricus en werkt op dit moment bij de gemeente Amsterdam. Hier houdt ze zich bezig met alles wat bij gebiedsontwikkeling en gebiedstransformatie komt kijken, van het opstellen van een stedenbouwkundig plan tot het organiseren van participatie en het zorgdragen voor bestuurlijke besluitvorming.

De KNOB Collegetour ‘Post 65 erfgoed en de stadsvernieuwing’ is één van de activiteiten rondom Post 65 van de KNOB in dit jaar. In december 2023 verschijnt een dubbeldik themanummer van het Bulletin KNOB over Post 65 stedenbouw en architectuur. 
De laatste jaren is de belangstelling voor de periode na 1965 gegroeid; bij historici, beleidsmakers, ontwerpers, ontwikkelaars, bewoners en andere betrokkenen. Dit heeft geleid tot inzichten ten aanzien van het ruimtelijke erfgoed uit deze periode en de omgang hiermee. Om een beeld te krijgen van de aanwezige cultuurhistorische waarden in relatie tot de opgaven is echter meer kennis nodig. Het themanummer over Post 65 wil hieraan bijdragen, met historische analyses, beschouwingen vanuit de hedendaagse erfgoed- en ontwerppraktijk en recensies van recente publicaties over dit onderwerp. Het Bulletin KNOB levert zo een bijdrage aan de discussie over strategieën om Post 65 erfgoed in te zetten in transformatieopgaven.