Kleurhistoricus aan het werk (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

8e editie Architectural Finishes Research Conference
Past forward, from paint to finishes
29 mei - 1 juni 2024, Amsterdam

Specialisten op het gebied van Architectural Finishes Research (AFR) komen van 29 mei tot en met 1 juni van over de hele wereld samen in Amsterdam of online voor de achtste editie van deze internationale AFR-conferentie. Dit vierdaagse evenement gaat over kleurhistorisch onderzoek naar de afwerking in en op gebouwen. De titel ‘Past forward, from paint to finishes’, zegt het al: de nadruk ligt niet langer alleen op verf, maar op alle kleurrijke afwerkingsmaterialen. Het evenement is een platform voor het uitwisselen van ideeën en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van interpretatie, behoud, documentatie en beheer van historische afwerkingen. Het biedt de ideale gelegenheid om een professionelere en samenhangende wereldwijde Architectural Paint and Finishes Research gemeenschap te vormen. Registratie is mogelijk via www.afrconference.com.

De organiserende partners hopen het perspectief van de Lage Landen te bieden op het onderzoek naar historische afwerkingen in gebouwd erfgoed. Aan de hand van verschillende thema's worden overeenkomsten en verschillen tussen de AFR-praktijk in de Lage Landen en de rest van de wereld verkend. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: spreken we dezelfde AFR-taal met betrekking tot de onderwerpen van deze conferentie? Wat kunnen we leren van onze verschillen, en kunnen we overeenkomsten vinden om te werken aan het standaardiseren van de AFR praktijk in een meer georganiseerd beroep?

Onderzoekers van over de hele wereld presenteren tijdens het congres hun onderzoeksresultaten en wisselen ideeën uit over een verscheidenheid aan onderwerpen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het gebruik van standaarden, innovatieve technieken en vaardigheden, gezondheids- en klimaatbewustzijn, lessen uit eerdere projecten, transculturele invloeden en het specifieke perspectief van de Lage Landen in relatie tot AFR. Verder biedt de conferentie keynote speeches van Prof. dr. Claudine Houbart (ULiège) en Prof. dr. Katrien Keune (UvA Faculty of Science, Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences). Een breed aanbod van excursies brengt de deelnemers naar verschillende AFR-projecten in Nederland.

Organisatie
De organiserende partners nodigen iedereen die geïnteresseerd is in het behoud en de studie van historische architectonische afwerkingen uit om deel te nemen aan dit internationale evenement, hun laatste onderzoek te delen, van elkaar te leren en mee te bouwen aan een sterke, wereldwijde AFR-gemeenschap.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert de 8e editie van Architectural Finishes Research Conference in nauwe samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium/Institut Royal du Patrimoine Artistique (KIK/IRPA), SRAL -The Conservation Institute, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit van Amsterdam. Associate partners: E-RIHS, Do Co Mo MO, Stichting Hendrick de Keyser, AFR2017 New York.

Kijk voor meer informatie op www.afrconference.com